ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Leserinnlegg

– Frp styrker fjellstyrene

VIL STYRKE FJELLSTYRENE. Fra venstre: Gisle Saudland, Terje Halleland, Gunnar Singsaas (NFS), Morten Ørsal Johansen

Vil at de oppgavene som Statens naturoppsyn (SNO) ønsker løst, og som er knyttet til fjellstyrenes områder, skal kjøpes fra fjellstyrene der fjellstyrene kan levere dette.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I en pressemelding skriver Frp at partiet har sørget for gode føringer for fjellstyrene i statsbudsjettet for 2020.

Frp vil at de oppgavene som Statens naturoppsyn (SNO) ønsker løst, og som er knyttet til fjellstyrenes områder, skal kjøpes fra fjellstyrene der fjellstyrene kan levere dette. Dette er også kostnadseffektivt for staten, og reduserer ferdselen i sårbare områder, sier Morten Ørsal Johansen og Terje Halleland.

Fjellstyrene og deres ansatte - Fjelloppsynet - har en sentral rolle i forvaltningen av viktige ressurser. Fjelloppsynet har svært god lokalkunnskap og høy formell kompetanse. Derfor ønsker vi å ta vare på Fjelloppsynet videre, sier Ørsal Johansen.

Med disse føringene forventer vi økte tjenestekjøp fra SNO hos fjellstyrene i 2020, sier Halleland.

Dette setter landets fjellstyrer og Norges Fjellstyresamband (NFS) stor pris på, sier Gunnar Singsaas, styremedlem i NFS.
Dette vil bidra til at fjellstyrene kan gi et enda bedre tilbud til alle brukerne av statsallmenningene i Norge. Det vil gi økt lokal verdiskaping og bedre folkehelse, sier Singsaas.

Landets 94 fjellstyrer administrerer jakt og fiske i statsallmenningene, som til sammen dekker nær 30 millioner dekar av Norges areal. Fjellstyrene selger årlig rundt 50.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, noen tusen storviltkort og eier og drifter rundt 400 hytter og buer.

Fjellstyrene administrerer også de jordbrukstilknyttede bruksrettene i statsallmenningene og bidrar til aktiv landbruksmessig bruk av statsallmenning til blant annet beiting og setring.

ANNONSE