ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkeskommunens frivillighetspris for 2020:

Her kan du nominere din kandidat

Tidligere vinner: Musikkspillet Elden vant Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris for 2019. Foto: Nils Kåre Nesvold

Elden vant prisen i fjor. Nå kan du nominere årets vinner Fristen er 15. oktober

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe i Trøndelag, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Prisen er på 25.000 kroner.

Nominer din kanditat her.

Nøkkelord

ANNONSE