ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fremmer et ønske om å styrke lokalt næringsliv

Morten Harper fremmet under torsdagens kommunestyremøte et ønske om å styrke lokalt næringsliv. Her i Kimen hvor kommunestyre ble holdt. Foto: Anette Fossmo

Viktigere nå enn noen gang før, mener Morten Harper fra Stjørdal Sv.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Under kommunestyremøte i Stjørdal torsdagskveld oppfordret Morten Harper fra Sv Stjørdal kommune til å bidra med og styrke det lokale næringslivet under sin interpellasjon. Næringslivet har blitt rammet hardt under Korona og interpellanten etterspurte konkrete grep for sysselsetting og verdiskaping. Harper mener kommunen har et særskilt ansvar i å benytte seg av og styrke lokalt næringsliv:

- Som mange andre kommuner kjøper Stjørdal kommune mange varer og tjenester. Det er en stor innkjøper og stor kunde for bedrifter. Det at vi bruker den innkjøpsmakten tenker jeg er veldig viktig for å bidra til at lokalt næringsliv får økt aktivitet. Særlig under den her koronakrisen, forklarer Morten Harper.

- Det er klart desto mer kommunen tilrettelegger de varene og tjenestene de kjøper, det kan jo være alt fra byggeprosjekter til materiell som brukes i skole. Matvarer ikke minst, Stjørdal er jo en landbrukskommune. Det vil være veldig viktig for næringslivet i Stjørdal, fortsetter han.

- Jeg tenker også det skaper ringvirkninger. Det er også litt av bakteppe mitt å tenke fremover. Det er klart at jo bedre man bygger opp det lokale næringslivet, jo mer kompetanse oppbygger mann. Det gjør også at næringslivet er bedre rustet etter koronakrisen, legger han til.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

Bør legges til rette for lokalt næringsliv

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan opplyste fra talerstolen at han delte interpellantens bekymring for næringslivet, men klargjorde samtidig at kommunen gjør det de kan for å sørge for og styrke det lokale næringslivet. Kommunedirektøren trakk blant annet frem samarbeidene med Proneo og næringsforeningen i værnesregionen som bidrag. Harper erfarte Reitans hensikter som positive:

- Jeg oppfattet at han var positiv til intensjonen her om å styrke det lokale næringslivet. Da tenker jeg også at man må bruke de innkjøpsmulighetene som kommunen har. En sånn type samarbeid for å legge til rette for lokalt næringsliv er veldig bra og det er veldig bra at kommunen driver med det, opplyser Harper.

- Men det ble ikke flertall her i kommunestyresalen i dag, dessverre. Vi fikk støtte fra Rødt og Arbeiderpartiet for forslaget om at man skulle bruke handlingsrommet i innkjøpsverket. Det er jo slik at man skal jo drive likebehandling, man skal ivareta konkurransevilkår. Det skal ikke være forskjellsbehandling, fortsetter han.

- Likevel er det muligheter for å legge opp innkjøp på en slik måte at du gjør det enkelt for lokalt næringsliv å få tilslaget. Da tenker jeg at det er et veldig viktig redskap som kommunen har. Vi bruker flere millioner hvert år. Å sørge for at en større andel av de pengene går til lokalt næringsliv er en god uttelling til kommunen som kunde. Også er det en veldig god investering i det lokale næringslivet, fremhever han.

Grep som involverer næringslivet

Under sin interpellasjon etterspurte Harper konkrete grep for hva som kan gjøres for å styrke næringslivet. Selv har han flere gode forslag til hva som kan gjøres.

- Et eksempel kan jo være med tanke på matvarer. Vi har jo kantiner i kommunal regi og la oss si at et mål på minst 20% for eksempel skal være i fra lokal matproduksjon. Stjørdal er jo en landbrukskommune så det er jo et konkret eksempel, sier Harper.

- Man kan jo også se på solceller. Vi har jo NTE på Stjørdal og andre som har god kompetanse på det med å ta i bruk solceller. Sv har jo for eksempel tatt til ordet for at vi burde ha et solcelleanlegg på rådhuset. Vi kunne godt hatt det her på Kimen også for å få fornybar energiproduksjon, smiler han.

- Det er jo en sånn type tiltak som kan legges opp på slik måte at man involverer lokalt næringsliv i investeringer. Her snakker vi om investeringer til flere millioner, men også en investering som er lønnsom for kommunen. For å ta i bruk solcelleanlegg er noe som nedbetaler seg og gir både grønn og billig energi over tid, avslutter han.

Nøkkelord

ANNONSE