ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Simen Olafsen fra reindriftsavdelinga:

- Forvaltningen har ikke gode nok virkemidler

Rådgiver i reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag, Simen Olafsen. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Konflikten mellom grunneiere i Singsås og reindrifta bunner blant annet i at forvaltningen ikke har gode nok virkemiddel, sier Simen Olafsen fra reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

- Vi opplever dette som en konflikt hvor alle taper. Gårdbrukerne blir påført det mest direkte tapet, reindriften får det indirekte gjennom alt merarbeidet det medfører og forvaltningen opplever at virkemidlene den har er utilstrekkelige og uanvendelige sier rådgiver Simen Olafsen fra reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag til Nea Radio.

Vi har tidligere skrevet om grunneiere i Singsås som opplever å få rein på innmark og føler at de kjemper for næringsgrunnlaget sitt. Reindrifta sier at de har prøvd å få til en løsning. Olafsen sier at han opplever situasjonen som frustrerende og at regelverket på flere måter ikke strekker til. 

- Den samme loven som gir forvaltningen myndighet til sanksjoner og tiltak, har bestemmelser som skal sikre at slike sanksjoner ikke går utover reindriftas rettssikkerhet, sier han.

Forvaltningen må i slike tilfeller undersøke og finne ut om det foreligger brudd på reindriftsloven, om pålegget lar seg gjennomføre i praksis, og om det vil kunne forventes og ha noen varig effekt. For reindriftavdelingen kan dette ende i en runddans, sier Olafsen.

- Den som får pålegget må også få tid på seg til å utføre det, gitt at det er mulig. Alt dette krever mange undersøkelser fra forvaltningens side, slik at det tar tid. Tid man ikke har. Som regel er reineier på plass og fjerner reinen før dette, og hele prosessen må startes om igjen, sier Olafsen.

Innspill til endringer

Olafsen sier at de har kommet med innspill til endringer i Reindriftavtalen som skal bøte på det som ikke fungerer i dag. Han regner med at det kan være på plass i løpet av kort tid. I det ligger det at det må også være mulig å søke om penger til vedlikehold av reingjerder.

- Reindriftsfaglig sett fremstår det svært vanskelig eller umulig å hindre reinen i å krysse distriktsgrensen. Slik at på lang sikt tror vi den beste løsningen vil være frivillige beiteavtaler hvor grunneierne får kompensasjon i form av beiteleie. Samt å få satt opp gjerder rundt innmarka der man vil få dekket mesteparten av utgiftene til oppsetting og forhåpentligvis til vedlikehold, sier han. 

I tillegg har reinsdriftsavdelinga kommet med innspill på at de ønsker en konkret liste på hva man skal se etter når de er ute og vurderer om reindriftas tilsynsplikt er oppfylt. 

- Vi ønsker oss en konkret liste over ting vi skal vurdere. Slik det er i dag så blir det veldig subjektivt og vi kan i for stor grad bli avhengig av tilbakemeldinger og vurderinger fra næringa selv, sier Olafsen videre. 

Ønsker dialog

Han sier at de også vurderer et dialogprosjekt på samme måte som det som har vært gjort i området Os og Tufsingdalen.

- Vi ønsker å få til en dialog der representanter fra grunneierne, reindrifta, kommunen og oss møtes og snakker sammen. Litt for ofte blir det til at man snakker i ekkokammere der man sitter og lager sannheter om motparten. Når man omsider møtes sitter man så og kaster disse vedtatte “sannhetene” på hverandre og kommer ikke videre, sier Olafsen.

Hør intervjuet med Olafsen her:

Nøkkelord

ANNONSE