ANNONSE
Annonse
Nea Radio

KS Trøndelag:

– Forstår at kommunene opplever press for å ta i bruk Helseplattformen

Regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen i KS: – Forstår at kommunene opplever press. Foto: KS foto.

Regiondirektør i KS Trøndelag Annikken Kjær Haraldsen forstår at kommunene opplever et press for å ta i bruk Helseplattformen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 09.02.2022 kl 10:35

ANNONSE
Annonse

– Jeg kan forstå at det fører til at kommunene opplever et press, men samtidig så blir Helseplattformen en bedre løsning hvis alle kommunene i Midt-Norge blir med. Da blir den en god løsning for innbyggerne i vår region. Hvis kommunene ikke blir med på det så får vi ikke den mest optimale løsningen for Helseplattformen, sier Kjær Haraldsen som understreker at det fortsatt er kommunestyrene skal gjøre vedtakene i denne saken om de skal ta i bruk Helseplattformen.

Kjær Haraldsen sier at hun mener at det KS har gjort så langt i denne prosessen er innenfor den rollen de har som interessepolitisk organisasjon for kommunene.

– Jeg mener at vi kan stå inne for det som vi har gjort, at vi har rigget arenaer for at kommunene skal få informasjon, kan stille spørsmål og få frem det som kommunene er opptatt av i denne prosessen, sier Kjær Haraldsen til Nea Radio.

– Hvordan kan du være sikker på at Helseplattformen blir den beste løsningen for kommunene?

– Jeg stoler på den utredningen som er gjort og alle de prosessene som har skjedd siden man først tenkte tanken på Helseplattformen. Jeg mener at det er gjort en så god jobb og når Helseplattformen tas i bruk så vil det ha en merverdi hvis alle kommunene i Midt-Norge er med. Det vil ha en merverdi for hver enkelt pasient, sier Kjær Haraldsen.

Savner objektivt KS

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal kommune savner et mer objektivt og kritisk KS i prosessen der kommunene i Trøndelag skal se på om de velger å ta i bruk Helseplattformen. Han har sendt et brev til KS og regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen der han stiller spørsmålet ved KS sin evne og vilje til å stille de kritiske spørsmål til eierne av Helseplattformen som er Helse Midt-Norge og Trondheim kommune.

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan: – Savner et objektivt og kritisk KS. Foto: Arkiv.

– De burde i større grad kunne sett på fordelene og ulempene både for oss og Helseplattformen. Nå går KS sammen med Helseplattformen, Helsedirektoratet og departementet som ei gruppe føler vi, og det bærer i stor grad preg av å være innsalg. At kommunene i Trøndelag skal gå inn i Helseplattformen, sier Reitan.

Nylig uttalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol I et informasjonsmøte om Helseplattformen, at den er alternativet for kommunene i Midt-Norge, og at den felles kommunale journalen som utvikles av KS skal gjelde for resten av Norge.

Mangelen på forklaring fra Kjerkol etter denne uttalelsen gjorde at Stjørdal, Meråker og Frosta så det nødvendig med en presisering fra ministeren om de var pålagt å ta i bruk Helseplattformen.

– Føler du at KS er med på laget til dere annerledestenkende kommunene etter svaret fra Annikken Kjær Haraldsen?

– Vi ser jo hva KS svarer her og kan ikke akkurat si det, men er tilfreds med at KS er tydelig på at kommunene må kunne ta egne selvstendige valg. Men vi stiller oss spørsmålet om hvordan KS på rasjonelt grunnlag kan si at vi skal gå inn i Helseplattformen når det er så store empiriske mangler i bunnen knyttet til både økonomi, gevinster og risiko – hva vet de som vi ikke vet, når de kan være så sikker på at Helseplattformen er det riktige for for eksempel Stjørdal, Meråker og Frosta, fortsetter Reitan.

Han understreker likevel at de har et godt samarbeid med KS og skal fortsette med det.

Hør intervjuet med Annikken Kjær Haraldsen her:

Hør kritikken fra Tor Jakob Reitan her:

Nøkkelord

ANNONSE