ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros kommune:

Forslag til fornyelse av boligplaner

Foto: Skjermdump fra Røros kommune

Arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros kommune ble satt i gang høsten 2020. Nå er fristen for innspill passert, og planforslagene skal utarbeides.


Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Bakgrunnen for å fornye reguleringsplanene er at Røros kommune ønsker å forenkle og effektivisere behandling av byggesaker for de som eier boliger i disse områdene.

Enklere og raskere behandling av byggesaker

Arbeidet som nå er satt i gang vil også bidra til at kommunen kan behandle byggesøknader raskere. Felles for de 9 aktuelle områdene er at mange av reguleringsplanene er eldre planer som ikke lenger stemmer med dagens bebyggelse og situasjon. Dette har ført til mange dispensasjoner i behandlingen av mange byggesøknader, noe som gir lang saksbehandlingstid. 

Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien.

Feste NordØst som prosjektleder

Det er Feste NordØst som har fått oppdraget med å jobbe videre med kartgrunnlaget for de nye reguleringsplanene og bestemmelser til områdene og utarbeide et ferdig forslag til nye reguleringsplanene.

Ikke lagt opp til store endringer

Det er ikke lagt opp til at det kan skje store endringer innenfor de bebygde boligområdene. De nye reguleringsbestemmelsene vil imidlertid utformes slik at det skal være mest mulig hensiktsmessig å forvalte eksisterende boligområder i kommende år. Formålet med planarbeidet er å endre eller justere regulert plansituasjon i samsvar med etablert og bebygd situasjon, men også å oppdatere reguleringsbestemmelsene i områdene.

Arbeidet avaluttes i 2021

Kommunen ønsker at arbeidet skal gå så raskt som mulig, og har som mål å være ferdig i løpet av 2021. Arbeidet omfatter et stort antall planer, og de kan foreløpig ikke sette en endelig sluttdato for prosjektet.

Nøkkelord

ANNONSE