ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sørsamisk helsekonferanse:

- Fornorskningsprosessen og konfliktene rundt reindrifta gir negative helsekonsekvenser

Anne Lajla Westerfjell Kalstad: -Vi vet av internasjonal forskning at urfolk har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen. Det gjelder også i Norge og Skandinavia, og det er underkommunisert. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad, som er prosjektleder for Samisk helseteam, sier at det er negative helsekonsekvenser for den samiske befolkningen både av fornorskningsprosessen og de stadige konfliktene rundt reindrifta.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Vi vet av internasjonal forskning at urfolk har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen. Det gjelder også i Norge og Skandinavia, og det er underkommunisert, sier Westerfjell Kalstad til Nea Radio.

Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Konferansen foregår i år over to dager på Røros. Den første dagen var temaet “Fornorskning - konsekvenser for helse”.

- Kolonisering av urfolk det har gitt negative konsekvenser på både fysisk og psykisk helse til den samiske befolkningen i generasjoner, og det er er bekymringsverdig, forteller Westerfjell Kalstad.

Konfliktene rundt reindrifta

Reindrifta står i veldig mange kamper og det gjør at man ser en slitenhet i befolkningen sier Westerfjell Kalstad.

- Fordi at det er en evig kamp for rettigheter til å drive med reindrift. Vindmølleutbygginger, rovdyrsproblematikk og hytteutbygginger. Det her er folk som står i rettssak etter rettssak og det preger befolkningen og gir en psykisk uhelse, sier hun.

Spesielt gjelder dette i det sørsamiske området hvor den samiske befolkninga er en minoritet. Westerfjell Kalstad ønsker at denne problemstillingen blir bedre belyst i media.

- Alle de kampene som man står i, og spesielt her i det sørsamiske området hvor man er i minoritet; At det kommer frem at dette har en konsekvens for befolkningen. Det tenker jeg at det er viktig at media er med på å belyse, avslutter Westerfjell Kalstad.

Hør intervjuet her:

Nøkkelord

ANNONSE