Annonse
Nea Radio

Folkemøte om kutt i spesialundervisning, kultur og idrett

Foto: Anette Fossmo

Stjørdal kommunes kutt i områder som rammer barn skaper stort engasjement

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Onsdagskveld inviterte Stjørdal kommunale foreldreutvalg til folkemøte i forbindelse med kutt i spesialundervisning, idrett og kultur. Kuttene har brakt voldsomt engasjement og foreldre er ikke tilfredse med valget, spesielt med tanke på førstnevnte. Mange mener barnas fremtid er i risiko ved å redusere tilrettelegging i undervisningen til barn som har behov for spesialundervisningen. I tillegg vil det også bli begrensninger i kultur og idrett, som er arenaer mange barn tilbringer sin fritid på. Dette har skapt uro hos mange foreldre og folkemøte ble arrangert slik at politikere, PPT og andre involvert i Stjørdal kommune fikk muligheten til å belyse saken fra sin side og forklare seg.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

Anja Ristad
PPT-leder Turid Skumvoll og Sv's Anja Ristad om kutt i spesialundervisnigen

Det er spesielt oppmerksomhet på diskusjonen rundt hvem som skal få spesialundervisning, og kommunens valg i utviklingen av den. Det er en kompleks debatt som har skapt stor polarisering mellom de som har bestemt og de som er imot. Muligheten ble gitt til alle parter som hadde behov for å snakke sin sak.

Felleskap som favner alle

PPT stilte om som fagkyndige og forklarte at hensikten med reduksjonen i spesialundervisningen var ikke å fjerne rettigheter, men heller endre på hvilke virkemidler som ble brukt for tilpasning. Synet på hva som er mest effektivt har de siste årene endret seg og det oppleves som mer effektivt å bringe barna inn i fellesskapet enn å ta de ut. De ønsker et felleskap som favner så mange som mulig, har rom til alle og hvor det er aksept for at vi er forskjellige.

Finner hjelp i det negative

Men det har vært en negativ vekst blant barn og ungdom i Stjørdal, som viser at det er flere og flere unge som faller utenfor og tar dårlige valg. Enhetsleder for barn og ungdom, Sissel Holmberg, presenterer en oppsiktsvekkende og bekymringsfull rapport. En rapport som beskriver et økende antall unge som har havnet i et negativt miljø, hvor det er mer tilbøyelighet for å utføre vold og hærverk, i tillegg til å være mindre kritiske mot bruken av rus. Det er også en voksende gjengmentalitet hos unge, som gjør at mange blir påvirket. Rapporten er utformet på bakgrunn av samtaler med barn og ungdom, som også etterspør et bedre tilbud og flere voksne å snakke med.

Viktig med god kommunikasjon

Både politikerne og PPT må svare for seg, både på generelle spørsmål hentet ut av en spørreundersøkelse og henvendelser fra foreldre og publikum. Det er tydelig at dette er en sak som vekker store følelser hos mange og at mange er sterkt uenige i kuttene. Likevel er alle parter enige om at alle skal få den hjelpen de trenger og at det viktig å forbygge at barn og unge ikke havner utenfor, eller at situasjonen eskalerer. Men det er måten det blir gjort på som skaper uenighet.

Og det er her ordet kommunikasjon blir viktig. Et ord som blir brukt av samtlige av deltagerne i folkemøtet og som blir trukket frem som betydningsfull for å komme til en enighet. Det har sviktet et sted når foreldre og kommunen har så ulikt syn på saken, da har ikke kommunikasjonen vært god nok. Men foreldrene som ikke føler seg sett av skolen blir nå hørt, det blir kommentert at det ikke skal være slik at foreldre ikke tørr å ta opp ting med skolen når de er bekymret. Det understrekes at skolen har et ansvar til å legge opp en god dialog med foreldrene, og at den til nå ikke er god nok. Det skal det bli tatt tak i og arbeides med fremover.

Det er som sagt en kompleks og vanskelig debatt, hvor polariseringen mellom kommune og foreldre er stor. Men Stjørdal kommunale foreldreutvalg skal ha skryt for å arrangere folkemøtet, som forhåpentligvis fikk vist synspunktene og valgene til begge parter, og belyste debatten på en mer nyansert måte. Det er iallfall enighet om at ingen ønsker at barn og ungdom skal falle utenfor, og at alle barn har rett på tilrettelegging. Men foreldrene blir nok neppe fornøyde til de får se en faktisk fungerende og praktisk løsning, som virker innenfor de nye virkemidlene for tilpasning. Løsningen ligger kanskje mer i å vise et resultat enn å forklare, noe som dette folkemøtet forhåpentligvis kan være begynnelsen til. Det blir spennende å se hvordan denne saken utvikler seg videre, om en bedre og åpen dialog mellom alle parter kan gi et resultat som gagner alle.

Nøkkelord

Annonse