ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se kommunestyremøtet i Røros i opptak

Vi sendte direkte fra Storstuggu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 21.03.2019 kl 23:46

ANNONSE
Annonse

På sakslista står følgende saker:

- Orientering: Status om jernbane og togdrift, Rørosbanen ved Stig Moen
- Rådmann i Røros kommune - tilsetting
- Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler
- Kommuneplanens arealdel - 1. gangs behandlig
- Salgs- og skjenkekontroller 2018
- Bridge-rapporter 2018-2019, oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret
- Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2018
- Kulturminneplan, planprogram

Du kan lese mer om hver enkelt sak på Røros kommune sine nettsider.

Nøkkelord

ANNONSE