ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kraftig økning i ledigheten:

Flest i Værnesregionen

Øker: Det er en kraftig økning i antall helt arbeidsledige i Trøndelag. Situasjonen rammer hardest i Værnesregionen. Foto: Ola Bjerken

3,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket er helt uten arbeid. Meråker kommune er hardest rammet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I årets andre uke er det registrert 8 629 helt ledige i Trøndelag, som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg er 4 326, eller 1,7 prosent, delvis ledige, mens 920 arbeidssøkere er i tiltak.

Samlet sett er altså 13 875, eller 5,6 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som helt, eller delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 995 flere enn det var i midten av desember.

– Utviklingen har klar sammenheng med smittevernstiltakene Regjeringen iverksatte etter nyttår. Spesielt skjenkeforbudet, og restriksjoner i forbindelse med ulike arrangement, har gjort at en del virksomheter har stengt dørene. I tillegg opplevde flere trønderske kommuner i løpet av julehøytiden at smittetrykket økte, som krevde lokale tiltak, sier May Beate Haugan, fungerende direktør i NAV Trøndelag.

Flere helt ledige i alle yrkesgrupper

Antallet helt ledige øker i alle yrkesgrupper. Økningen er størst innenfor reiseliv og transport – her er det 1 777 helt ledige nå, som er 702 flere enn det var i midten av desember. Innenfor serviceyrkene er det 990 helt ledige (økning på 287 personer), mens butikk- og salgsarbeid har 899 helt ledige, som er 196 flere enn ved forrige måling. Bygg og anlegg har også en betydelig økning, med 190 personer. Totalt er det 910 helt ledige innenfor denne yrkesgruppen.

Når det gjelder delvis ledige har antallet gått ned fra 5 309 til 4 326 personer. Det er færre delvis ledige innenfor alle yrkesgrupper, og ingen kommuner har økt antall delvis ledige.

– Det er grunn til å tro at noen av de delvis ledige har gått over til å bli helt ledige. Det er normalt at mange delvis ledige ikke jobber i romjulen, og dermed går over til å være registrert som helt ledige, så ikke alt trenger å være koronarelatert. Det er også normalt at det er noe høyere ledighet i januar, da en del engasjement og studier avsluttes ved utgangen av året, sier Haugan.

Siden midten av desember er det imidlertid registrert 1 229 nye arbeidssøkere i Trøndelag. Av disse oppgir 65 prosent at de er eller kommer til å bli permittert, 13 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben.

Flest ledige i Værnesregionen

Meråker er kommunen med høyest andel helt ledige med 5,3 prosent, deretter følger Stjørdal (4,4 prosent) og Malvik med 4,2 prosent. Høylandet har lavest ledighet med 1,2 prosent, etterfulgt av Rindal (1,3 prosent) og Lierne med 1,5 prosent.

Nøkkelord

ANNONSE