ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nye tall fra NAV

Flere tilbake i jobb, men langtidsledigheten øker

Nye tall: Flere kommer tilbake i jobb etter nedgangen forårsaket av koronakrisa. Foto: Infografikk fra NAV

Ved utgangen av september er det 6 879 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag, som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Sammenlignet med august er det nå 1 491 færre helt ledige.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 03.10.2020 kl 13:52

ANNONSE
Annonse

Antallet delvis ledige er også redusert, med 146 personer. Det er nå 6 046 delvis ledige i fylket, og disse utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 799 personer i et arbeidsrettet tiltak. Samtidig med at antallet ledige har gått ned, ble det registrert 2 115 nye arbeidssøkere i september. Dette er 489 flere enn i august.

– Det store bildet viser at flere kommer tilbake i jobb, og at utviklingen går riktig vei. Men økningen i antallet nyregistrerte arbeidssøkere viser også at det er en del usikkerhet i markedet, spesielt innenfor enkelte bransjer, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

For landet samlet sett er andelen helt ledige 3,7 prosent. Kun Nordland fylke har lavere ledighet enn Trøndelag, med 2,6 prosent.

Kraftig økning i langtidsledigheten

Av de helt ledige har 51 prosent, altså over halvparten vært arbeidssøkere i et halvt år, eller mer. Disse er definert som langtidsarbeidssøkere, det vil si, de kan ha vært i arbeid helt, eller delvis, mens de har søkt jobb. Når det gjelder langtidsledige, som er personer som har stått helt uten arbeid i seks måneder, eller mer, så er andelen 31 prosent.

– I september i fjor var andelen langtidsledige 23 prosent, som utgjorde rundt 1000 personer. Nå har dette antallet mer enn doblet seg til nærmere 2 200 personer. Dette er bekymringsfullt, for vi vet at det å være langtidsledig øker risikoen for varig utenforskap. Selv om gruppen er sammensatt, vil det for mange være av stor betydning å bruke tid på å skaffe seg ny og etterspurt kompetanse, sier Wigum.

Flest ledige innenfor reiseliv og transport

Fordelt på yrkesgrupper er det flest ledige med bakgrunn fra reiseliv og transport, med 906 personer. Innenfor butikk- og salgsarbeid er det 823 helt ledige, mens industrien har 800 ledige. Antallet helt ledige har imidlertid gått ned innenfor alle yrkesgrupper.

Reiseliv og transport, og butikk og salgsarbeid topper også listen over delvis ledige, med henholdsvis har 1 110 og 794 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid, med 748 personer. Sammenlignet med august, har enkelte yrkesgrupper hatt en økning i antallet delvis ledige, deriblant undervisning (74 flere), barne- og ungdomsarbeid (59 flere) og helse, pleie og omsorg (50 flere).

Det ble lyst ut 3 249 ledige stillinger i september, av disse var 634 innenfor helse, pleie og omsorg, 539 innenfor bygg og anlegg, 347 innenfor industriarbeid og 328 innenfor butikk- og salgsarbeid.

– Det er fremdeles en god del stillinger å søke på, og det finnes jobber i de aller fleste kommuner i fylket og i landet for øvrig. For arbeidssøkere generelt er det viktig å gjøre seg kjent med de mulighetene som finnes, tenk alternativt både når det gjelder jobbtype og arbeidssted, og bruk arbeidsplassen.no. For mange vil det også være fornuftig å skaffe seg ny kompetanse, og slik gjøre seg aktuell på sikt, for flere typer jobber, sier Wigum.

Ledighet i kommunene

Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder ledighet.

Kommunene med lavest andel helt ledige av arbeidsstyrken er Høylandet (0,6 prosent), Tydal (0,7 prosent) og Leka (0,8 prosent).

I motsatt ende finner vi Meråker (4,6 prosent), Verdal (3,6 prosent) og Stjørdal (3,3 prosent).

16 kommuner har en arbeidsledighet under 2 prosent, det er åtte flere kommuner sammenlignet med forrige måned.

Bykommunene

Trondheim 2,8 prosent

Steinkjer 3,0 prosent

Stjørdal 3,3 prosent

Verdal 3,6 prosent

Levanger 2,8 prosent

Namsos 2,2 prosent

Orkland 2,9 prosent

Melhus 2,9 prosent

Nøkkelord

ANNONSE