ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ledighetstallene uke 6:

Flere går fra helt til delvis ledig i Trøndelag

Tirsdag 9. februar er det registrert 14 575 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV i Trøndelag. Det er 13 færre enn sist uke.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I Trøndelag står 8 292 helt uten arbeid i uke 6. Dette tilsvarer 3,3 prosent og er en nedgang fra forrige uke på 307 personer. Samtidig øker antall delvis ledige med 262 personer fra forrige uke og 5 328 personer er nå delvis ledige. 955 personer er i et arbeidsrettet tiltak.

Antall nyregistrerte arbeidssøkere går ned

– Siden midten av januar har antallet helt ledige har gått ned hver uke, mens antallet delvis ledige har økt noe. Dette henger i stor grad sammen med at en del går fra å være helt ledig til å komme delvis ut i jobb. Et godt tegn er også at antall nyregistrerte arbeidssøkere går ned uke for uke. Mens det i midten av januar var i overkant av 800 nyregistrerte arbeidssøkere var det sist uke ca. 500 nyregistrerte, en nedgang på 300 sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Færre helt ledige - størst nedgang innen reiseliv og transport

Nedgangen i antall ledige kommer i alle aldersgrupper, bortsett fra de eldste over 60 år hvor det er en marginal økning på fire personer. For de delvis ledige er det en økning i alle aldersgrupper. 34 prosent av de helt ledige og 28 prosent av de delvis ledige er ungdom under 30 år.

Antall helt ledige går ned innenfor alle yrkesgrupper med unntak av primærnæringene og bygg og anlegg. Innenfor disse yrkesgruppene er det en økning i helt ledige på henholdsvis 10 og 9 personer den siste uken.

Antallet helt ledige har gått mest ned innenfor reiseliv og transport (-119) og serviceyrker (-62). Til tross for nedgangen er det fortsatt reiseliv og transport som har flest helt ledige, deretter følger serviceyrker og yrker innenfor bygg og anlegg.

Samtidig som antall helt ledige går ned er det en økning i antall delvis ledige innenfor de fleste yrkesgrupper. Økningen er størst innenfor reiseliv og transport (+97), og serviceyrker (+67).

90 flere permitterte sist uke

29 prosent av de helt ledige er permittert, mens 46 prosent av de delvis ledige er permittert. Totalt er det nå 4 839 permitterte i Trøndelag, det er 90 flere enn i forrige uke.

Nøkkelord

ANNONSE