ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Bruinspeksjon:

Disse bruene i Trøndelag skal kontrolleres denne uka

Foto: Trøndelag fylkeskommune

Fra mandag 14. juni utføres flere bruinspeksjoner i Trøndelag fylkeskommune. Dette medfører at vegen over brua må stenges eller snevres inn til ett kjørefelt med trafikkdirigering.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.06.2021 kl 12:46

ANNONSE
Annonse

Følgende bruer skal inspiseres fra 14.6 til 17.6:

Mandag 14.juni 2021
Knarrlagsundet
Tidspunkt: 15.30-19.00.
Fra klokken 15.30 til 1900 brukes brulift som sperrer brua.
Det vil være mulig å passere for kjøretøy på følgende tidspunkt: 16.30, 17.30 og 18.30

Tirsdag 15. juni 2021
Ceciliebrua
Tidspunkt: 04.00-0530
Trafikken dirigeres forbi liften i denne perioden. Det blir derfor bare snakk om mindre forsinkelser.

Størdal
Tidspunkt: 0800 og utover
Brua blir stengt under inspeksjonen. Hvert 15. minutt åpner vi slik at biler som venter på å passere får kjøre over. Forvent derfor noen forsinkelser hvis du skal kjøre over brua i tidsrommet inspeksjon utføres. Utrykningskjøretøy får passere umiddelbart.

Lena
Tidspunkt: 0930 og utover
Trafikken dirigeres forbi liften i denne perioden. Det blir derfor bare snakk om mindre forsinkelser.

Tillerbrua
Tidspunkt: 1200 og utover
Brua blir stengt under inspeksjonen. Hvert 15. minutt åpner vi slik at biler som venter på å passere får kjøre over. Forvent derfor noen forsinkelser hvis du skal kjøre over brua i tidsrommet inspeksjon utføres. Utrykningskjøretøy får passere umiddelbart.

Sandmoen
Tidspunkt: 2100 og utover
Trafikken dirigeres forbi liften i denne perioden. Det blir derfor bare snakk om mindre forsinkelser.

Onsdag 16.juni
Folstad
Tidspunkt: 0830-1030
Trafikken dirigeres forbi liften i denne perioden. Det blir derfor bare snakk om mindre forsinkelser.

Eidet
Tidspunkt: 0830-1030
Trafikken dirigeres forbi liften i denne perioden. Det blir derfor bare snakk om mindre forsinkelser.

Mo vegbru + gang- og sykkelveg
Tidspunkt: 0830-1030
Trafikken dirigeres forbi liften i denne perioden. Det blir derfor bare snakk om mindre forsinkelser.

Torsdag 17.juni
Viken
Tidspunkt: 0800 og utover
Brua blir stengt under inspeksjonen. Hvert 15. minutt åpner vi slik at biler som venter på å passere får kjøre over. Forvent derfor noen forsinkelser hvis du skal kjøre over brua i tidsrommet inspeksjon utføres. Utrykningskjøretøy får passere umiddelbart.

Ishoel
Tidspunkt: 1000 og utover
Brua blir stengt under inspeksjonen. Hvert 15. minutt åpner vi slik at biler som venter på å passere får kjøre over. Forvent derfor noen forsinkelser hvis du skal kjøre over brua i tidsrommet inspeksjon utføres. Utrykningskjøretøy får passere umiddelbart.

Skorem + flomgjennomløp
Tidspunkt: 1130 og utover
Brua blir stengt under inspeksjonen. Hvert 15. minutt åpner vi slik at biler som venter på å passere får kjøre over. Forvent derfor noen forsinkelser hvis du skal kjøre over brua i tidsrommet inspeksjon utføres. Utrykningskjøretøy får passere umiddelbart.

Torsdag 1. juli
Ladedalen
Tidspunkt: 09.00 og utover
Her settes en lift fra undersiden av vegen. Dette vil ikke påvirke trafikkflyten i Jarleveien, bare litt redusert fremkommelighet langs Ladebekken i perioder.

ANNONSE