ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Feil i Sametingets valgmanntall

Foto: Nordnorskdebatt

Etter at det ble oppdaget feil i valgmannstallet til sametingsvalget jobbes det nå om å få ryddet oppi dette.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Vi jobber tett sammen med Skatteetaten og Valgdirektoratet for å rydde opp, sier Sametingsdirektør Inger Marit Eira- Åhrén, i en pressemelding.

Sametingets administrasjon har etter en rutinekontroll oppdaget at valgmanntallet til høstens sametingsvalg ikke er fullstendig. Sametinget, Valgdirektoratet og Skatteetaten har hatt et avklaringsmøte i dag og jobber nå tett sammen for å rydde opp slik at det ikke får konsekvenser for valget.

Høy prioritet

– Sametingsvalget er veldig viktig og har en høy prioritet hos oss. Det er identifisert feil som vi i fellesskap jobber med å få ryddet opp i. De feilene som Skatteetaten har ansvar for er rettet eller vil bli rettet i løpet av kort tid, sier Elin Imsland, leder for Folkeregisteret i Skatteetaten.  Skatteetaten deler manntall fra Folkeregisteret med Valgdirektoratet.

Korrekt informasjon på valgkort

– Vi jobber sammen med Sametinget og Skatteetaten, og bistår med gjennomføring av sametingsvalget. Vi bidrar på de områdene vi kan for å løse utfordringen med valgmanntallet til Sametinget.
Valgdirektoratet har kvalitetssikret at informasjonen på valgkortene er korrekt, og det er ikke avdekket feil eller mangler, sier Bjørn Berg, direktør i Valgdirektoratet.

Sametinget, Valgdirektoratet og Skatteetaten har i dag hatt et møte for å avklare situasjonen og hvordan det skal løses.

Påvirker ikke valget

Sametingdirektør Inger Marit Eira-Åhrén forsikrer om at ingen stemmer skal forkastes, og at alle skal få mulighet til å stemme ved sametingsvalget 2021, både under forhåndsstemmegivning og på valgdagen.

Sametingsdirektør påpeker om at det viktigste nå er at alle samiske velgere får anledning til å avgi sin stemme til Sametingsvalget og at riktig informasjon gis.

– Sametinget er tilfreds med dagens møte og at vi har klart å spore opp feilene som har oppsått og at de nå blir løst.  Det viktigste for oss er fungerende operative systemer på nasjonalt nivå, sier Eira- Åhrén.

Følgende utfordringer er identifisert og er enten rettet eller vil bli rettet i løpet av kort tid:

Registreringsdato i stedet for vedtaksdato ble lagt til grunn for inkludering i Sametingets valgmanntall. Dette medførte at personer som hadde blitt registrert i Folkeregisteret med tilknytning til Sametingets valgmanntall etter skjæringstidspunktet (30. juni) ikke ble inkludert, selv om vedtaksdato var før denne datoen. Feilen er korrigert hos Skatteetaten, og riktige manntallsopplysninger er delt med Sametinget.

Personer som har meldt seg ut av Sametingets valgmanntall, er likevel inkludert. Det skyldes en feil i migrering av registrert informasjon til et nytt system hos Skatteetaten. Den gjelder i underkant av 200 personer som nå skal tas ut av Sametingets valgmanntall. Feilen rettes 18. august.

Valgkampmateriell sendt fra politiske partier har ikke nådd frem til velger. Årsaken til at enkelte stemmeberettigete ikke har mottatt materiell er at valgkampmateriell ikke er sendt til postadresse i de tilfeller velger er registrert med dette i Folkeregisteret. Opplysningene i Folkeregisteret er korrekte.

25 personer er registrert med tilknytning til Sametingets valgmanntall hos Sametinget men er ikke inkludert i Sametingets valgmanntall fra Skatteetaten. Skatteetaten har gjennomgått listen og funnet at disse i henhold til relevante bestemmelser i valglovgivningen ikke skal inkluderes i Sametingets valgmanntall.

Nøkkelord

ANNONSE