Annonse
Nea Radio

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

– Vi har for tiden et veldig godt arbeidsmarked i fylket, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Antallet personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trøndelag har gått ned med nesten tusen personer det siste året. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 prosent.

Til sammen mottok 9 778 personer AAP ved utgangen av juni i år. Dette utgjør 3,3 prosent av befolkningen. I landet samlet sett mottar 3,5 prosent av befolkningen AAP.

– Utviklingen er ikke overraskende, men i samsvar med regelverksendringene som trådte i kraft ved nyttår i fjor. Da ble vilkårene både for å motta ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden strammet inn, slik at nå er det færre som oppfyller kriteriene for å få AAP. Samtidig har vi over tid hatt et veldig godt arbeidsmarked i fylket, i den forstand at det er plass til flere av dem som i utgangspunktet står et stykke fra arbeidslivet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Artikkelen fortsetter lenger ned på siden

Nedgangen i antall AAP-mottakere gjør seg gjeldende i de aller fleste kommunene. Det er også nedgang i alle aldersgrupper. Blant dem mellom 30 til 59 år har 6 491 AAP, mens det er 2 500 personer under 30 år med ytelsen. Dette tilsvarer henholdsvis 3,6 prosent og 3,1 prosent av befolkningen i disse aldersgruppene. Av dem over 60 år har 787 personer AAP, og dette utgjør 2,2 prosent av denne befolkningen.

Parallelt med at færre mottar AAP, har antallet uføre økt i Trøndelag. Den nasjonale statistikken viser at 80 prosent av nye uføretrygdede har tidligere hatt AAP. Snur vi på det og ser på hvor mange som går fra AAP til uføretrygd, er andelen 30 prosent. Rundt 17 prosent er registrert med nedsatt arbeidsevne, drøyt sju prosent har blitt pensjonister, i underkant av fem prosent er arbeidssøkere og to prosent er ikke lenger i NAVs registre. De fleste av dem som slutter å motta AAP, rundt 40 prosent, har imidlertid overgang til jobb.

Hittil i år har NAV i Trøndelag bistått over 600 arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne ut i jobb.

– Her er vi faktisk best i landet. I tillegg har vi formidlet rundt 570 arbeidssøkere med andre utfordringer, ut i arbeid. Vi har et næringsliv som viser stort samfunnsansvar, og vi ser at når vi får gode relasjoner til arbeidsgiverne, så klarer vi sammen å få folk ut i jobb. Denne strategien vil vi fortsette med og videreutvikle, og vi vil fortsette å øke bruken av lønnstilskudd, sier Wigum.

Nøkkelord