ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros Voksenopplæringssenter

Fantastiske resultater i måloppnåelse

GODE RESULTATER: IMDI legger frem resultater i måloppnåelse for Midt-Norge.

Under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Midt-Norges fagsamling i måloppnåelse i introduksjonsprogram for flyktninger kom Røros Voksenopplæringssenter på fjerdeplass med hele 88 % i resultat.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Røros scorer høyt oppe på resultatlista med en fjerdeplass.

Ut i jobb

Etter endt introduksjonsprogram så går veien videre for inkludering i lokalsamfunnet.

- Da er det flyktningetjenesten i samarbeid med NAV som finner arbeidsplasser til de ulike som er ferdig i introduksjonsprogrammet og da skal de ut i jobb og bli selvstendig. Det er det som er hovedmålet når de er ferdig med intro, sier virksomhetsleder for Røros læring- og veiledningstjeneste, Tonje Sjøvold.

Lokalt næringsliv

For å få så mange som mulig ut i språkpraksis eller i arbeid er det viktig at det er et godt samarbeid med det lokale næringsliv som stiller opp.

- For at de skal kunne komme seg ut i arbeid og bli selvstendig i Rørossamfunnet, og faktisk fortsette å bo på Røros, så er det utrolig viktig at vi har et samarbeid med det lokale næringslivet. Her er næringslivet på Røros utrolig flinke til å stille opp med språkplasser, forteller Sjøvold.

ANNONSE