ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Et nødvendig løft for samisk næringsliv

Sametingspresident Aili Keskitalo Foto: Per Magne Moan

Sametingspresidenten mener revidert statsbudsjett gir samiske bedrifter et viktig pusterom.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er glad for at regjeringen støtter opp om noen av Sametingets bekymringer.

– Det samiske samfunnet er i likhet med øvrig storsamfunnet i en krisesituasjon og vi er glade for at regjeringen har tatt noen av våre bekymringer på alvor. Fire millioner til krisetiltak for næringslivet i Sápmi er et nødvendig løft for våre sårbare bedrifter, sier hun i en pressemelding.

Regjeringen la tirsdag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 der regjeringen foreslår følgende:

4 millioner kroner som skal gå til det samiske næringslivet rammet av koronakrisen.

2,25 millioner kroner som skal dekke merutgifter i forbindelse med innlemming av Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli 2020.

6 millioner kroner til videre arbeid med samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole, og det samiske nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino.

Sametinget er også glad for at regjeringen i revidert budsjett gir 10 millioner ekstra til avbøtende tiltak til reindrifta, som har vært igjennom en uvanlig utfordrende vinter med store snømengde, låste beiter og foringsbehov denne vinteren.
Revidert budsjettforslag klart denne uken

Sametingsrådet henvendte seg i mars i år til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en forventning om 10,8 millioner kroner i støtte over revidert nasjonalbudsjett.

– Sametingsrådet vil senere denne uken legge frem vårt forslag til revidert budsjett, der økningen fra regjeringen også vil være innarbeidet. Vi har allerede iverksatt flere tiltak som er ment å støtte opp om det samiske nærings- og kulturlivet i denne vanskelige tiden, og vi vil fortsatt ha fokus på det i tiden fremover, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

ANNONSE