Annonse
Nea Radio

Helse:

Et løft for sørsamisk helsearbeid

Thomas Åhrén er sametingsrepresentant for NSR fra den sørsamiske valgkretsen. Foto: NSR

Sametingsrådet og sametingets posisjon foreslår 100 000 i direkte tilskudd til sørsamisk helsenettverk i budsjettet for 2020.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

- Dette er et en styrking for samisk helsearbeid i det sørsamiske området, sier Thomas Åhrén, sametingsrepresentant for NSR fra den sørsamiske valgkretsen.

Sørsamisk helsenettverk

Sørsamisk helsenettverk består av helsepersonell i sørsamisk område. Nettverket har som formål å arbeide for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen i sørsamisk område. Nettverket samarbeider på tvers av etater, kommuner, fylker og landegrensen.

- Vi kjenner jo til at det er et stort behov for helsetjenester med samisk kulturkompetanse i det sørsamiske området. Dette tilskuddet er ekstremt viktig for å gi våre dyktige helsearbeidere og spesialister muligheten til å koordinere og bygge videre et helsefagligmiljø i det sørsamiske området, sier Åhrén.

Besøkte Røros

Sametingets Oppveksts-, omsorgs- og utdanningskomité (OOU) besøkte Røros i høst og fikk da møte Sørsamisk helsenettverket, et besøk som har gjort inntrykk på komiteleder Márjá-Liissá Partapuoli (NSR/SáB).

- Vi opplevde sørsamisk helsenettverk som løsningsorientert i et område der fagmiljøet er spredd ut over store avstander. Jeg håper at dette tilskuddet blir til god hjelp i arbeidet med å utvikle helsetilbudet i sørsamisk området og at kompetansen som bygges opp der kan med tiden videreføres til andre samiske områder med spredd bosetningsmønster, sier Partapuoli.

OOU-komiteen har det siste året behandlet flere saker som omhandler samisk helse og utvikling av et likeverdig helsetilbud

- Sametinget jobber for å gi samiske helsepersonell de verktøyene som de trenger for å nå ut, utvikle og kunne gi likeverdig behandling til de samiske pasientene. Dette er et viktig og stort skritt i den retningen, sier Partapuoli.