ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Seminar om fremtiden:

Er det greit om melka di blir levert av en drone?

Fra venstre: Inger Gislesen leder for teknologilabben hos TINE, Eirik Åsheim teknologileder for robotisering også hos TINE, Lars Erik Matsson Fagernæs daglig leder for Aviant og Tor Iversen faglig prosjektleder i Green Flyway som er en av foredragsholderne i morgen. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Selskapet Green Flyway skal holde seminar i morgen om dette og andre spørsmål som er viktig å få svar på for å forutse den teknologiske utviklingen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Det er plass til mange tilhørere i salen, i tillegg får vi med innledere på videolink fra det store utland, og et panel skal diskutere og oppsummere til slutt. Møtet blir streamet og det vil derfor bli mange muligheter til å delta, sier Olin Steinsvik fra Rørosregionens Næringshage som er med og arrangerer fremtidspraten.

*Hvordan vil samfunnet – deg og meg – reagere på nye løsninger som følge av teknologisk utvikling?

  • Aksepterer vi at varer vi bestiller på nett kommer levert med en drone?
  • Er det greit at vi kan bruke og få hjelp og bistand til daglige gjøremål av roboter, ubetjente fartøy og andre løsninger?
  • Og hva med personvernet vårt? Er det trygt å ta i bruk nye løsninger?

Disse spørsmålene, og kanskje mange andre også, ønsker Rørosregionens næringshage sammen med prosjektet Green Flyway å få svar på i et «hybrid-webinar» som arrangeres i morgen i Storstuggu på Røros.

Seminaret er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal utvikles i prosjektet Green Flyway. Dette prosjektet avsluttes i september 2022.

Innledere:

Chris Johnson, prorektor og professor, Queen’s University Belfast

Jens Petter Duestad, operativ leder av Avinors fjernstyrte tårnsentral i Bodø, Avinor Flysikring AS

Gisle Solbu, seniorforsker ved NTNU

Gudbrand Rognes, lufthavnsjef Avinor Røros lufthavn

Åsta Halse og Iver Jørum Almås, masterstudenter ved NTNU

Andreas Kollbye Aks, Chief Strategy Officer Widerøe AS

Tor O. Iversen, faglig prosjektleder Green Flyway

Nøkkelord

ANNONSE