ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Skoleskyssen:

Enighet mellom AtB og Trøndertaxi

Direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB Harald Storrønning har kommet frem til enighet med Trøndertaxi om en løsning som sikrer videre skoleskyss med drosje. Foto: AtB

AtB og Trøndertaxi har etter et møte onsdag kveld kommet fram til en løsning som sikrer at alle elever som er tilknyttet individuell tilrettelagt skoleskyss med drosje blir kjørt fra i dag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– For å unngå varslet stans i leveransen 09.09.2021 kl. 12:00 vil AtB se seg nødt til å heve kontraktene på kjøreområdene i Innherred og tidligere Sør-Trøndelag foruten Trondheim og Malvik, gitt at Trøndertaxi ikke klarer å oppfylle kontraktens krav. Trøndertaxi skal innen fredag 24.09.2021 legge fram dokumentasjon for AtB på hva slags lønns- og arbeidsvilkår løyvehavere/sjåfører har på kontrakt på individuelt tilrettelagt skoleskyss i Trøndelag 2021. AtB tar deretter stilling til om det foreligger hevingsgrunn i henhold til kontrakten, skriver AtB og Trønder-Taxi i en felles pressemelding.

Dersom AtB må heve kontraktene vil det bli foretatt et nødkjøp, og skoleskyss vil bli ivaretatt.

– Løsningen mellom partene innebærer ikke endring i godtgjørelse fra AtB til Trøndertaxi. Begge parter er fornøyd med å ha kommet fram til en omforent løsning som sikrer at skoleelevene ikke blir skadelidende part, heter det videre i pressemeldingen.

Nøkkelord

ANNONSE