ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Mobbeombudet i Trøndelag:

En viktig investering for fremtida, eller et greit tilbud å nedprioritere?

Ingvill Dalseg (H), nestleder hovedutvalg for kultur, Trøndelag fylkeskommune, Tove Eivindsen, gruppeleder V, Trøndelag fylkeskommune og Lill Harriet Sandaune gruppeleder FrP, Trøndelag fylkeskommune. Foto: Privat

– Særdeles skuffende at posisjonspartiene ikke ville støtte forslaget fra opposisjonen med å gi tydelige signaler om at man uavhengig av statlig finansiering, skal sikre at denne ordningen videreføres, heter det i et debattinnlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Når Fagforbundet skriver innlegg i midtnorskdebatt, rundt faren for avvikling av Mobbeombudet i Trøndelag, må Fagforbundet adressere dette til posisjonspartiene Ap, Sp, Sv og KrF. Dette er partiene som ikke prioriterer videreføring av ombudet, dersom statlig delfinansiering opphører. Vi deler bekymringene til Janne K. Bjørnerås, å avvikle Mobbeombudet pga. økonomi, vil være et tydelig signal om å svikte sårbare barn og unge.

Flere fylker hadde mobbeombud, før det i statsbudsjettet for 2018 ble finansiert en nasjonal ordning med mobbeombud for barn og elever i barnehage og grunnskole. Ordningen skulle sikre at ombudet jobbet uavhengig av skoleeier. Deltagelsen i denne ordningen var frivillig, men samtlige fylkeskommuner ønsket å delta.

Samtidig med innføringen, satte regjeringen i gang en følgeevaluering. Evalueringen skulle brukes til å gi innspill til hvordan ombudsordningen bør være i de nye regionene. NOVA Rapport nr. 11/20 «Evaluering av fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole» sier at mobbeombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som angår psykososialt miljø.

Andre hovedfunn fra denne rapporten er at mobbeombudenes plassering i fylkeskommunen oppleves som uavhengig men ensom, ombudene opplever sin rolle som midt mellom skolen og Fylkesmannen. Nettopp derfor foreslo Høyre, Venstre og FrP, i fylkesutvalgsmøte 1/12, at fylkesrådmannen bør drøfte mobbeombudets rolle og arbeid i fylket vårt. Hvordan kan ombudet videreutvikles og få et sterkt faglig nettverk rundt seg? Kan en løsning være å flytte nettverket til Fylkesmannen? Hvordan skal man på en god måte balansere mandatet mellom systemnivå og relasjonskontakter? Disse spørsmålene løftes fordi Høyre, Venstre og FrP både vil opprettholde og styrke, men også gi forutsigbarhet for Mobbeombudet i Trøndelag.

Arbeid mot mobbing krever langsiktig og målrettet innsats. Høyre, Venstre og FrP ønsker å forsterke innsatsen som gjøres mot mobbing, mobbing skal ikke skje, ikke i barnehage, skole eller andre steder.

Mobbing har blitt et utbredt samfunnsproblem som er med på å ødelegge hverdagen, og som gjør stor skade for veldig mange barn og ungdommer rundt i samfunnet vårt. Det var derfor særdeles skuffende at posisjonspartiene Ap, Sp, Sv og KrF ikke ville støtte forslaget fra Høyre, Venstre og FrP med å gi tydelige signaler om at man uavhengig av statlig finansiering, skal sikre at denne ordningen videreføres.

Ingvill Dalseg (H), nestleder hovedutvalg for kultur, Trøndelag fylkeskommune

Tove Eivindsen, gruppeleder V, Trøndelag fylkeskommune

Lill Harriet Sandaune gruppeleder FrP, Trøndelag fylkeskommune

Nøkkelord

ANNONSE