ANNONSE
Annonse
Nea Radio

En verdig alderdom

Verdighet: Eva Lundemo er Malvik Høyres ordførerkandidat. Foto: Malvik Høyre

Malvik Høyres ordførerkandidat, Eva Lundemo, fokuserer på en verdig alderdom i et debattinnlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

For meg er det viktig at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; Imøtekommende og serviceinnstilt overfor alle innbyggere, ansatte og næringsliv. Jeg jobber for at det, for alle, skal være trygt, godt og rettferdig å bo i Malvik, uansett alder.

Ikke minst er jeg opptatt av at Malvik kommune skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Kommunen skal ha tilstrekkelig dekning av sykehjemsplasser, samt at de som ønsker og er i stand til det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og få bistand til å klare det.

Men, la det ikke herske noen tvil: Når helsa svikter, skal det offentlige gi et godt og trygt omsorgstilbud. En av mine hjertesaker i denne valgkampen, er å innføre servicverter ved kommunens sykehjem/helsetun.

Serviceverten skal ved sitt gode humør og serviceinnstilling, ha et ønske om å bidra til det "lille ekstra" for våre pleietrengende. Deres pårørende skal også føle seg godt ivaretatt. Vedkommende skal lage det ekstra, dekke fine bord, lage frokost, lunsj, kommunisere og ikke minst spise sammen med beboerne. De skal bake, skape gode lukter og lage en god atmosfære. En servicevert skal sørge for at beboerne får servert innbydende måltider bestående av et variert og næringsrikt kosthold innenfor fastlagte rammer. Hvem får vel ikke bedre appetitt av at det lukter god mat?

Det er svært viktig at de som ansettes liker å stelle og likeså liker å gjøre det hyggelig rundt seg. De må rett og slett like å være sammen med de av oss som behøver ekstra pleie. Servicevertene skal ha en tydelig arbeidsavtale og de skal etterhvert også gå i turnus som inkluderer ettermiddag, helg og høytider. Vi må aldri glemme at sykehjemmet/helsetunet faktisk er det nye hjemmet til de svakeste blant oss.

En servicevert skal ikke inngå i den daglige pleien, noe som skal synliggjøres ved at vedkommende skal ha egen farge på klær. Vedkommende kan også bistå med andre oppgaver som er viktige for å opprettholde en god orden og flyt i hverdagen på et sykehjem/helsetun.

Dette tror jeg vil medføre at pleierne får mer tid sammen med pasientene. For meg er det viktig å gi alle ansatte et eierskap til jobben sin og ved et godt samarbeid og lederskap, har jeg stor tro på at rollen som servicevert vil kunne bli et kjærkomment tilskudd ved våre sykehjem/helsetun.

Jeg har tidligere lovet at de som bor på sykehjemmet/helsetunet i kommunen, skal få tilbud om minst en time aktivitet hver dag, og at dette selvfølgelig skal tilpasses den enkeltes interesser, ønsker og behov. Noen vil gå på tur, andre lytte til klassisk musikk eller spille kort. Kanskje kan dette også kombineres med den jobben serviceverten skal utføre.

Synes du dette er en god ide – stem Malvik Høyre!

Godt valg!

Eva Lundemo

Ordførerkandidat

Malvik Høyre

Nøkkelord

ANNONSE