ANNONSE
Annonse

En pasient - en journal

Først til Trøndelag

Én innbygger - én journal det er målet når det innføres en felles journalløsning i Midt-Norge. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Helseplattformen handler om innføring av en ny, felles elektronisk pasientjournal som setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

De første sykehusene og kommunene vil innføre løsningen i 2021.

- Å få til sømløs kommunikasjon mellom sykehus, fastlege og kommune skal først og fremst gi bedre og tryggere pasientbehandling, sier fylkesmann Frank Jenssen.

– Fylkesmennene i Trøndelag og Møre og Romsdal ønsket å møte eierne og aktørene som jobber med Helseplattformen for å få mer innsikt i hvordan vi kan støtte bedre opp om arbeidet med å sikre kommunenes og fastlegenes deltakelse i prosjektet.

Inntil 8 millioner i skjønnsmidler

Det er Trondheim kommune og Helse Midt-Norge som eier prosjektet, men alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal, i alt 84 kommuner, har meldt sin interesse og ønske om å være med. Fylkesmannen i Trøndelag har gitt tilsagn om inntil 8 millioner kroner i skjønnsmidler i 2018 for å støtte opp prosjektets arbeid, for eksempel å sikre forankring i kommunene. Det er første gang det etableres en felles journalløsning for alle nivå i helsetjenesten i Norge.

Midt-Norge regionalt utprøvingsprogram

Gjennom programmet Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsprogram for det nasjonale målet «Én innbygger - én journal», og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er oppdraget fra helseminister Bernt Høie. I Midt-Norge kan alle sykehus, 84 kommuner og alle fastlegene, koble seg på den felles journalløsningen. Det berører tilsammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. Alle kommuner i regionen er med i programmet Helseplattformen gjennom opsjonsavtaler. Det er ikke bestemt hvilke kommuner som blir de første til å ta i bruk elektronisk pasientjournal. Men ifølge Helseplattformen planlegger de å rulle ut løsningen til de første sykehusene og kommunene i 2021.

Trondheim kommune med ledende rolle

Trondheim kommune er representert i Helseplattformens ledelse og koordinerer arbeidet opp mot de øvrige kommunene. Andre kommuner i Midt-Norge er representert med ansatte i Helseplattformens prosjektorganisasjon.

– Trondheim kommune tar et betydelig ansvar og en viktig rolle i samarbeidet med Helse Midt-Norge. Trondheims erfaringer med å kartlegge arbeidsrutiner og løse utfordringer underveis, deles raust med alle andre som kan delta. Slik er Trondheim med å ‘gå opp løypa’ for midtnorske kommuner, sier fylkesmann Frank Jenssen, som understreker at flere andre trønderske kommuner, så vel som KS, er aktivt inne i det omfattende arbeidet med Helseplattformen.

Øker kvalitet, sikkerhet og effektivitet

Kvalitetsheving for ansatte og pasient Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer. Dermed kan helsepersonell utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Innbyggerne i regionen skal også sikres bedre oversikt og mer kontroll over eget behandlingsforløp når de er i kontakt med helsevesenet. I arbeidet med innspill til krav til elektronisk pasientjournal har Helseplattformen gjennomført 100 workshops sammen med 400 fagfolk og brukerrepresentanter fra kommunene i regionen. Der har de vært med å beskrive dagens situasjon og komme med ønsker og krav til en journalløsning.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Advarer mot vanskelige kjøreforhold

Advarer mot vanskelige kjøreforhold

Fredag er det fare for underkjølt regn i Trøndelag.

Litauisk vogntog sto fast i Tydal

Litauisk vogntog sto fast i Tydal

Vogntoget sperret fylkesvei 705 delvis i nesten ett døgn.

Stjørdal AP klar med styret

Stjørdal AP klar med styret

I går kveld ble det avgjort at Sissel Helene Bakken blir sittende som leder i Stjørdal Arbeiderparti.

Kaffegjesten: Martin Eriksson

Kaffegjesten: Martin Eriksson

Kaffegjesten i Nea Radio denne uka er Martin Eriksson.

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Melkeproduksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket. I Stjørdal er melkeproduksjonen halvert siden 1998.

Håkon Einarsve fra	Stjørdal ny AUF-leder

Håkon Einarsve fra Stjørdal ny AUF-leder

Håkon Einarsve fra Stjørdal ble i helga valgt til ny leder i Trøndelag AUF. Emilie Græsli fra Tydal ble valgt til 1. nestleder og Helene Wean fra Hommelvik ble 2. nestleder. Trøndelag AUF er det største fylkeslaget i Norges største ungdomsorganisasjon.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE