ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Trøndelag Arbeiderparti inviterer:

En ny vår for kulturlivet

Den nye normalen: Trøndelag Arbeiderparti har invitert kjente kulturprofiler til å diskutere status og framtid for kulturlivet. Foto: Trøndelag Arbeiderpart

Skal diskutere framtiden for kulturlivet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Trøndelag Arbeiderparti ønsker alle som er glad i kunst og kultur velkommen, og oppfordrer spesielt kulturaktører og arrangører til å bli med.

Kristin Danielsen, direktør i Norsk Kulturråd innleder, og kjente trønderske kulturpersonligheter bidrar med sine meninger.

Tema er En ny vår for kulturlivet

  • Hvordan har pandemien synliggjort viktigheten av kultur for folk?
  • Er det noe positivt vi kan ta med oss i lys av pandemien?
  • Hva skjer med skapende kunst og utøvende kunst under og etter pandemien?
  • Hvordan vil pandemien endre folks vaner med å oppsøke scenekunst, kunstgalleri og musikkopplevelser?
  • Må kulturlivet vinne publikum tilbake på nytt?
  • Vil mange i bransjene skifte beite?
  • Hvordan har støtteordningene for kulturlivet egentlig fungert?
  • Hva har de ulike kulturaktørene behov for fremover for å sikre mangfold til et bredt publikum?
  • Hva kan folkevalgte lokalt, regionalt og nasjonalt bidra med for å sikre mangfoldig kulturtilbud i bygd og by?

Åpent digitalt Kultursamråd arrangeres 10. februar kl. 12:00 – 14:00

Nøkkelord

ANNONSE