ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu:

En lokalpolitisk ukultur vokser frem

En ukultur har vokst frem i Selbu mener Åsmund Sjøberg fra Selbu SV. Foto: Selbu SV.

I dette leserinnlegget sier Åsmund Sjøberg fra Selbu SV at det har vokst frem en ukultur i Selbu som er et lokaldemokratisk problem og som gjør at man mister folk ut av politikken.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2022 kl 09:56

ANNONSE
Annonse

Selbu Arbeiderparti har hatt ordføreren i kommunen i en årrekke og ved sist valg fikk partiet rent flertall. Det og alltid få viljen sin gjør noe med oss - det er en grunn til at vi lærer barna å tåle at det ikke alltid går som man vil. Man må lære seg til å håndtere uenighet og kritikk. Den som ikke er vant til slikt blir ofte oppfattet som både umoden og bortskjemt. Den politiske ledelsen i Selbu Ap - med ordføreren i spissen - ligner mer og mer på den bortskjemte gutten i klassen som alltid får viljen sin, og som hyler ut i alle retninger de gangene noen andre blir hørt eller kommer med kritikk.

Allerede i 2018 påpekte daværende kommunestyrerepresentant for Ap, Sissel Pettersen Uthus, at Selbu Ap var et lokallag uten rom for diskusjon, samarbeid, åpenhet og respekt. Slik jeg tolker Pettersen Uthus følte hun at partiledelsen ikke ønsket diskusjon rundt ulike lokalpolitiske tema. Hun meldte seg ut av lokallaget og forsvant ut av lokalpolitikken. En av de få som turte å stille kritiske spørsmål forsvant altså ut, og lokallaget slapp de kritiske spørsmålene som Pettersen Uthus så ofte var en representant for.

Så kom valget i 2019 og Ap gjorde rent bord i Selbu. Man tok med seg Høyre som samarbeidspartner. En partner som i valget mellom varaordfører og leder av Hovedutvalg samfunnsutvikling valgte det siste. Trond Kåre Langseth fikk oppgaven og har hatt en utfordrende oppgave med å lede utvalget i en periode hvor ordførerens tette bånd til sentrale personer i selskaper som har monopol på sentrumsutviklingen må ha preget arbeidet. Det var også Langseth sin kritikk av ett av utbyggingsprosjektene til ambisiøse Granby AS som ble oppfattet som så problematisk at han ble presset ut av lokalpolitikken. Langseth kunne fint stått på sin rett og blitt sittende i kommunestyret som uavhengig, men fikk klare beskjeder om hvilke ubehageligheter dette ville kunne medføre for han. Et ufint politisk spill for å bli kvitt en lokalpolitiker som tør å stå for sine meninger – selv om de ikke alltid er like populære blant samarbeidspartnerne.

I saken om nedleggelse av Øverbygda skole i 2020 var noen av ordførerens partifeller usikre på om nedleggelse var riktig – stikk i strid med partilinjen i saken. Det tok ikke mange sekunder før Ap fremmet forslag om at disse var inhabile i behandlingen av saken. Det var et merkelig skue å høre partiets leder argumentere for å få ut to av sine egne fra kommunestyresalen – spesielt når man opplever hvordan man holder fanen om inhabilitet til vanlig. Selv om representantene muligens uttrykker seg noe mer forsiktig rundt denne saken nå i ettertid, så vet alle som var tilstede og deltok i prosessen at dette er en korrekt gjengivelse av hvordan ledelsen i Selbu Ap forøkte å kneble partikollegaene fra å delta i den debatten.

I saken jeg selv frontet for noen uker siden hvor ordføreren var initiativtaker til å selge en sentrumstomt til en nær venn og forretningspartner av seg ble møtt med sinne og trusler om å melde saken inn til KS sitt apparat. Tenk å komme her å kritisere ordføreren for å selge en sentrumstomt til en god kompis – fremfor å kjøre en åpen salgsprosess som kommunen har vedtatt skal være hovedregelen ved slike salg. Nei, sånn kan man visst ikke gjøre som lokalpolitiker i Selbu. Når man da i tillegg påpeker at det er uheldig at man har overlatt utviklingen av kommunen til noen få aktører og de spekulasjoner det kan medføre, så var tydeligvis grensen for lengst passert for hva man kunne tillate seg å ytre.

Det går en linje gjennom alle disse sakene. Det koster å mene noe annet enn hva ordfører og Ap-ledelsen i Selbu mener. Man må være forberedt på både ubehageligheter og politiske konsekvenser dersom man velger å gå offentlig ut med slike ytringer. Jeg påpekte det også i sist kommunestyremøte; ordfører Ole Morten Balstad sin manglende evne til å håndtere kritikk gjør den opplevde demokratiske takhøyden i Selbu betydelig mindre. Det medfører at lokalpolitikken og fellesskapet mister viktige stemmer som ikke orker å stå i den stormen vanlige politiske ytringer kan medføre i Selbu. Det er synd og et lokaldemokratisk problem. Det er ikke rart man sliter med å få folk til å stille på ulike valglister når man vet hvilke konsekvenser det kan medføre å stå for sine meninger i denne kommunen.

Nå venter jeg fortsatt på responsen ordføreren fikk i fra KS da han klagde sin nød over at det finnes lokalpolitikere i hjemkommunen som tør å fremme tydelig og berettiget kritikk. Jeg vil anta KS sine folk fremdeles flirer av den bortskjemte ordføreren som med rent flertall ikke tåler andre røster.

Men fortvil ikke ordfører; det blir stadig færre i Selbu som faktisk våger å komme med kritikk av deg og dine meninger. Der har du lyktes godt.

Åsmund Sjøberg
Kommunestyrerepresentant for Selbu SV

Nøkkelord

ANNONSE