ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu SV med leserbrev:

En lokalbank har en verdi i seg selv

Selbu Sparebank blir ikke lenger hovedbankforbindelse for Selbu og Tydal kommuner. Foto: Andreas Reitan

Partiet synes det er trist at Selbu kommune ikke ønsker å benytte Selbu Sparebank som sin hovedbankforbindelse de kommende årene.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Dette tror vi kom overraskende på de fleste av oss. Selv om slike anbudskonkurranser organiseres og styres av en kommunes administrasjon, så betyr ikke det at lokalpolitikerne ikke har interesse av saken. 

Lokale arbeidsplasser er viktig. Å støtte opp om lokalt næringsliv er også viktig. Kanskje enda viktigere enn noen gang etter perioden med COVID19.

I Selbu er vi heldige som har en «egen» lokalbank. Det er ingen selvfølge. At banken viser et lokalt engasjement utover hva man kan forvente er heller ikke noen selvfølge.

Det er også vår oppfatning av lokalbanken strekker seg litt lengre for å yte lokalbefolkningen litt ekstra service. Det er trygt å diskutere personlig økonomi med en sambygding!Det har kommet frem at pris på banktjenestene ble utslagsgivende. Selbu kommune sparer omtrentlig 500.000,- i året på å forlate kundeforholdet med lokalbanken til fordel for vinneren av konkurransen.

Vi ønsker å løfte frem et prinsipielt spørsmål om en hovedbankforbindelse i nabobygget til rådhuset ikke ville vært verdt dette?

Ville man ikke fått det tilbake i litt ekstra service, tilgjengelighet og lokalkunnskap? I tillegg til at man hegnet om arbeidsplassene lokalbanken tilbyr våre innbyggere, og verdien banken i seg selv har for bygda?På andre siden så er det lover og forskrifter om offentlige anskaffelser som skal følges. Det er ikke slik at man uten videre kan velge den tilbyderen man vil i en offentlig utlyst anbudskonkurranse, og man må ha en viss forståelse for at en kommune med anstrengt økonomi vektlegger kroner og øre sterkt i en slik sammenheng.Samtidig forhindrer ikke det at vi som folkevalgte kan ta stilling til hvilke verdier og holdninger vi mener kommunen vår skal forfekte - blant gjennom valg av hovedbankforbindelse. Når vi så ofte oppfordrer våre innbyggere til å støtte opp om lokalt næringsliv - og understreker viktigheten av lokale arbeidsplasser - virker det noe merkelig at kommunen selv skyver slike tanker bort når hovedbankforbindelse skal velges. Slik vi ser det bør en kommune som er så heldig å ha en lokalbank innenfor kommunegrensa strekke seg langt for å støtte opp om denne. Derfor ønsker vi at faktorer som lokal tilstedeværelse, lokal forankring, tilgjengelighet og servicekonsept for lokalbefolkningen vektlegges i større grad ved neste korsvei.

Uten at politikerne på noen som helst måte skal gå inn å detaljstyre slike prosesser, tror vi både Selbu Sparebank og Selbu kommune vil få en enda bedre fremtid dersom man spiller på samme lag. Det vil komme innbyggerne i Selbu til gode.

Nøkkelord

ANNONSE