ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Om busstilbudet mellom Røros og Trondheim:

Elgaaen svarer Brandegg

BUSSTILBUDET: Gjennomgående ruter er viktigere enn antallet, mener fungerende ordfører i Røros, Christian Elgaaen. Foto: Iver W Lillegjære

Fungerende ordfører, Christian Elgaaen, svarer på det åpne brevet fra Paul Inge Brandegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Som ordfører og folkevalgt er jeg ombudsperson for innbyggerne i Røros kommune. Det er få saker den siste tiden jeg har fått så mange kommentarer på som busstilbudet til Trondheim.

Tilbakemeldingene har vært rimelige entydige. Folk ønsker direktebuss mellom Røros og Trondheim. I tillegg har den nye praksisen med bruk av toaletter på bussene vært viktig for meg å følge opp med AtB og fylkeskommunen. Vi har også gitt tilbakemeldinger på at ansattes vilkår og rettigheter er viktig å legge vekt på.

Gjennom flere år har mange jobbet for et best mulig busstilbud mellom Røros og Trondheim. For noen år siden kom AtB med forslag om bussbytte på Støren. Dette ble ikke godt tatt imot på Røros, verken av politikere, bussjåfører eller mange i befolkningen for øvrig.

Det er ikke slik at ordføreren i Røros bestemmer busstilbudet. Det er det AtB som gjør. Jeg har derimot vært mye i dialog med AtB for å påvirke og komme med vårt syn. Tilbakemeldingene til AtB er også forankret i formannskapet.

Nå er situasjonen at vi måtte godta en daglig avgang mindre, for å få tilbake direktebusser fra november. Vi fortsetter selvfølgelig å jobbe for flere avganger og et så godt tilbud som mulig.

Det er verdt å nevne at vi får en ekstra daglig togavgang mellom Røros og Trondheim fra desember. Det betyr at det er god mulighet for å reise mellom Røros og Trondheim gjennom store deler av dagen, enten med buss eller tog.

Avslutningsvis har jeg forståelse for at det noen ganger vil være ulike meninger og hensyn som må vektlegges. Jeg vil fortsette å jobbe for et best mulig samferdselstilbud for Røros og regionen vår.

ANNONSE