ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ekstraordinær båndtvang i Nord-Trøndelag reinbeiteområde

BÅNDTVANG: Det er innført ekstraordinær båndtvang i Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Foto: Ingo Danielsen / Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen innfører ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde i perioden 12.-31. mars på grunn av dårlige beiteforhold.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder. Beiteforholdene har medført at reinen trekker ned mot bebyggelse og utfartsområder, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i ei pressemelding.

Båndtvangen gjelder i kommunene Snåsa, Grong, Overhalla, Høylandet, Nærøysund, Lierne, Steinkjer, Verdal, Levanger, Meråker og Indre Fosen.

Mer spesifikt gjelder båndtvangen for følgende områder:

Låarten sijte: Snåsa, Grong kommune sør for Sanddøla og øst for jernbanen fra Formofoss og Lierne kommune sør for fv. 74 og sør og vest for fv. 765.

Skæhkere sijte: Verdal kommune øst for E6, Steinkjer kommune øst for jernbanen, Snåsa kommune.

Gaske Laanten sijte: Meråker kommune nord for Stjørdalselva/E14, Stjørdal kommune nord for Stjørdalselva/E14 og øst for E6, Levanger kommune øst for E6, Verdal kommune øst for E6.

Fovsen Njaarke sijte: Indre Fosen kommune.

Åarjel Njaarke sijte: Namsos kommune fastlandet nord for Namsen, Overhalla kommune nord for Namsen, Høylandet kommune vest for fylkesvei 17, Nærøysund kommune i gamle Vikna kommune og områdene sør for Innerfolda/Foldafjorden.

Gjelder alle unntatt

Båndtvangen gjelder for alle hunder med følgende unntak:

Kvotejakt på gaupe med hund.
Hund når den benyttes i reindrift.
Hund som benyttes i tjeneste for politi, militæret, tollvesenet eller redningstjenesten.
Ettersøkshund på søk etter skadet eller sykt vilt.
Jakthundprøver som gjennomføres i samråd med reindriften i det aktuelle området.

Følgende jakthundprøver for perioden er kjent:

Verdal 14. og 15. mars
Grong og Lierne 20. – 22. mars
Meråker 27. – 29. mars
Andre prøver må rådføre seg med reindriften i området.

Ordinær båndtvangsperiode er fra 1. april til 20. august.

ANNONSE