ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ekstra skjønnsmidler

EKSTRA: Nå kommer det ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag til kommunene i fylket. Foto: Andreas Reitan

Trøndelag har fått 35 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler. Pengene skal dekke kommunenes ekstrautgifter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 07.04.2020 kl 10:20

ANNONSE
Annonse

Trøndelag har fått ytterligere økning i skjønnnsrammen på grunn av koronautbruddet på 17,464 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til tidligere ekstrabevilgning i mars, og økningen totalt er på om lag 35 millioner kroner ekstra for Trøndelag, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i ei pressemelding.

Ekstra skjønnsmidler skal gå til kommuner som har hatt merutgifter i forbindelse med covid-19-utbruddet, og formålet er blant annet å dekke uforutsette hendelser i kommunene.

I meldinga heter det at Fylkesmannen i Trøndelag vil komme nærmere tilbake til hvordan midlene skal fordeles til kommunene i fylket, i dialog med kommunene.

I forbindelse med behandlingen av Proposisjon 67 S (2019-2020), Innst. 216 S (2019-2020) om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet 31. mars, vedtok Stortinget å øke skjønnsrammen til kommunene med ytterligere 150 millioner kroner i 2020 . Alt i alt er skjønnsramma til kommunene økt med 400 millioner kroner på landsbasis.
Bevilgningen på 150 millioner kroner fordeles til fylkesmennene etter innbyggertall, sammen med resterende 50 millioner kroner fra bevilgningen på 250 millioner kroner 19. mars, skriver Fylkesmannen i Trøndelag.

ANNONSE