Annonse
Nea Radio

E-verket skifter navn

NAVNESKIFTE: Røros Energiverk blir til Ren Røros. - Dette er bare begynnelsen, sier administrerende direktør Arnt Sollie. Foto: Ren Røros AS

Røros Elektrisitetsverk AS skifter navn til Ren Røros AS. Datterselskapene i konsernet endrer også sine selskapsnavn.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Ren Røros er utledet fra ren energi og renewable energy, forteller administrerende direktør Arnt Sollie.

- Ren Røros handler om bærekraft, fornybar energi og klimateknologi – og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros, forklarer administrerende direktør Arnt Sollie.

Bærekraft og klimateknologi

Hele 49 prosent av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av elektrisitet og varme. En forsvinnende liten andel av det totale energiforbruket på kloden kommer fra fornybare kilder. Kull, olje og gass er de desidert største energikildene som brukes.

Gjennom Parisavtalen i 2015 satte verdens ledere et mål om at gjennomsnittstemperaturen ikke skal øke mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grad innen 2100. Temperaturen stiger derimot stadig raskere ,og den 2. mai 2019 har temperaturen steget 1.05 grader Celsius over førindustriell tid.

Endrer fokus

- Det er med dette bakteppet vi nå endrer vårt fokus. Vi er et ganske lite selskap, men kanskje kan nettopp det gjøre at vi evner å være innovative og endre oss raskt. Målet er at vi gjennom en tydelig profilering av Ren Røros som varemerke for bærekraftige klimateknologiløsninger også skal tiltrekke oss samarbeidspartnere. I fellesskap kan vi skape flere norske arbeidsplasser som en del av det grønne skiftet, og bidra til å redde klimaet. Røros er en perfekt pilot for å teste ut ny klimateknologi siden vi jobber innenfor et definert geografisk område, har til tider et prøvende vær og samtidig er en attraktiv destinasjon og varemerke. Dette vil vi bruke til å demonstrere at omstilling er mulig uten å gå på bekostning av komfort og visuell forurensning, sier Sollie.

Nye navn:

Ren Røros er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet Ren Røros AS med alle sine datterselskap.

De nye selskapsnavnene i konsernet er

- Ren Røros Strøm AS (tidligere Røros E-verk Kraft AS)
- Ren Røros El-service AS (tidligere Røros E-verk Installasjon AS)
- Ren Røros Digital AS (tidligere Infonett Røros AS)
- Ren Røros Frontal AS (tidligere Frontal Media AS)

Sistnevnte er nå også blitt et ordinært datterselskap på linje med de øvrige døtrene i konsernet.

I tillegg kommer det nye selskapet Ren Røros Intelligent Automation AS, som arbeider med digital robotteknologi og har kontor både i Trondheim og på Røros. Og dessuten selskapet Røros E-verk Nett AS, som foreløpig ikke skifter navn i påvente av regulatoriske krav om skille i selskapsnavn mellom nettvirksomhet og annen kommersiell virksomhet.

Morselskapet skifter nå navn fra Røros Elektrisitetsverk AS til Ren Røros AS

- Dette er bare begynnelsen, sier administrerende direktør Arnt Sollie.

Annonse