ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Dramatiske tall

10.000 ungdommer i Trøndelag står utenom jobb og utdanning.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

9 968 personer i alderen 15-29 år i Trøndelag stod utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2020.

Dette utgjør 10,3 prosent av alle 15-29 åringer i Trøndelag. NEET er en forkortelse for "Not in Employment, Education or Training", som brukes om denne gruppen.

I perioden 2010-2020 har det blitt 1 222 flere 15-29 åringer som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i Trøndelag.

Nasjonalt så var 11 prosent av 15-29 åringene i NEET-gruppen i 2020.

Kartet viser andel 15-29 åringer i trønderske kommuner som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak.

For å redusere utenforskapet blant ungdom i Trøndelag har fylkeskommunen i samarbeid med NAV Trøndelag utviklet en ny felles strategi: Trøndelagsmodellen.

Her er målet å redusere utenforskapet og samtidig sikre tiltrengt rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft.

Ambisjonen er at flere hundre ungdommer og unge voksne i ledighetskøen hos NAV, uten fullført utdanning, kan starte et skreddersydd og komprimert fagbrevløp i løpet av 2022.

Etter et vellykket pilotprosjekt i samarbeid med Norske skog på Skogn, Aker Verdal, Tine Verdal og 8 andre industribedrifter på Innherred rulles modellen nå ut til hele fylke.

Hør intervju med direktør for utdanning i Trøndelag Fylkeskommune, Vegard Iversen:

Nøkkelord

ANNONSE