Annonse
Nea Radio

Innherred:

Dømt til ungdomsstraff for voldtekt

Gutten i slutten av tenårene ble pågrepet i oktober i år. Nå har han fått tre års ungdomsstraff for voldtekt. Foto: Hroar Wold Nordhaug

Trøndelag tingrett dømte gutten i slutten av tenårene til ungdomsstraff for gjentatte voldtekter av en mindreårig slektning. Mener domfelte har behov for oppfølging snarere enn fengselsstraff.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

INNHERRED:

Den tiltalte gutten er i slutten av tenårene, mens den fornærmede fortsatt er mindreårig. Overgrepene fant sted i perioden fra januar 2020 til mars i år skriver Trønder-avisa.

Under behandlingen i Trøndelag tingrett nylig kom det fram motstridende opplysninger om forholdene i tiltalen. Tiltalte nektet for at det hadde skjedd noe straffbart, men retten festet lit til fornærmedes forklaring, som framsto «nøktern, sammenhengende og uten overdrivelser» – som det heter i dommen.

Retten var under noe tvil enig med aktor i saken, statsadvokat Jarle Wikdahl, at riktig straff for tiltale var ungdomsstraff. Dette er en straffeform spesielt rettet mot ungdom og som kan gjennomføres i frihet.

– Tiltaltes svake fungering, som beskrevet i personundersøkelsen og den rettspsykiatriske undersøkelsen, gjør at han har stort behov for videre tett oppfølging inn i voksenlivet. Den innramming som en ungdomsstraff vil kunne gi anses å kunne gi et vesentlig bidrag til dette, heter det i dommen.

Utmålt straff ble det samme som påstanden fra aktor, ungdomsstraff med en gjennomføringstid på på tre år. Tiltalte ble også dømt til å betale oppreisningserstatning på 250.000 kroner til fornærmede i saken.

Nøkkelord