Annonse
Nea Radio

Godt årsresultat for banken:

Disponerer nesten to millioner til gaver

Godt resultat for banken: Rørosbanken oppnådde et resultat på hele 60,8 millioner kroner etter tap og skatt i 2020, det kommer frem i en pressemelding fra administrerende banksjef Even Kokkvoll. Foto: Nils Kåre Nesvold

Rørosbanken oppnådde et resultat på hele 60,8 millioner kroner etter tap og skatt i 2020.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Det kommer frem i en pressemelding fra administrerende banksjef, Even Kokkvoll.

– Dette klarte banken i et år med stor usikkerhet og forventninger om en økning i antall konkurser og betydelige tap, skriver Kokkvoll.

Banken har per årsskiftet økt forretningskapitalen med 1 milliard i forhold til 2019, opp til 8,5 milliarder.

God utlånsvekst bidro til at netto renteinntekter ble 2,6 mill. kroner bedre i 2020 enn året før.

Provisjon og andre inntekter øker med 3,6 mill. kroner mot 2019. Største positive bidragsytere er provisjon fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring.

Penger til gaver og utbytte

– Styret foreslår at det avsettes 5,9 mill. kroner til utbytte og resterende 0,7 mill. kroner overføres til utjevningsfond, skriver banksjefen.

Utbytte går til hele 218 lokale eiere av banken (totalt 397 eiere).

Styret foreslår å disponere 1,8 mill. kroner til gaver, herav 1,5 mill. kroner til RørosBankens Næringsfond. Gjenstående beløp, 52,5 mill. kroner overføres til sparebankens fond.

Nøkkelord

Annonse