ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Dialogmøte om fastlegeordningen

Foto: Unsplash

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til dialogmøte mellom kommunene, Statsforvalteren og Helsedirektoratet sammen med kommuneoverleger, ledere for primærhelsetjenesten i kommuner, legeforeningen og tillitsvalgte for fastlegene.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Statsforvalteren i Trøndelag skriver i en pressemelding at utfordringer med fastlegeordningen har blitt mye mer synlig de siste årene, både nasjonalt og i Trøndelag.

– Vi har en rekke kommuner som har store utfordringer med rekruttering og enda flere kommuner hvor det nå ikke er ledige listeplasser, eller legelister uten lege. Antall tilsynssaker med bakgrunn i klager på manglende fastlegetjenester er økende, i tillegg til bekymring fra kommuner. Kommunene opplever at de overbyr hverandre for å tiltrekke seg leger og skaper forhold som ikke oppfattes som bærekraftige.

Hensikten med dialogmøtet er:

- å få en bedre situasjonsforståelse med tanke på de utfordringer kommunene har med fastlegeordningen

- utfordringer sett fra fastlegenes side

- hvilke sentrale og lokale grep gjøres for å stabilisere allmennlegetjenesten

- erfaringsdeling fra kommuner som har tatt grep med effekt. Hva er det som svikter og hvilke tiltak kan tenkes å hjelpe?

Nøkkelord

ANNONSE