ANNONSE
Annonse
Nea Radio

FrP vil legge ned Sametinget:

– Vi kan ikke være bekjente med lovgivning basert på gener

Per-Willy Amundsen (FrP) er fraksjonsleder for justiskomiteen på Stortinget. Han og partiet ønsker å legge ned Sametinget. Foto: FrP

– Norge tar avstand fra lovgivning basert på etnisitet på alle områder, bortsett fra i samepolitikken, mener Per-Willy Amundsen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Vi opplever at Sametinget bruker alle virkemidler for å stoppe verdiskapning og opprettelsen av nye arbeidsplasser i Nord-Norge, sier Per-Willy Amundsen (FrP).

– Dessuten mener vi på prinsipielt grunnlag at Norge som demokrati ikke kan ha en lovgivning som gir særfordeler på bakgrunn av etnisitet.

– Dette er kraftige ordelag?

– Vårt ståsted her er basert på fakta. Alle som følger med på nyheter i Nord-Norge vet at dette er riktig.

Han nevner gruvedrift som et eksempel på dette.

– Selskapet Nussir har endelig fått tillatelse til å utvinne kobber i Finnmark. Dette kommer etter en prossess som har tatt hele 12 år, der Sametinget har gjort det de kan for å stoppe denne bedriften. Nå når det endelig er fattet et positivt vedtak, jobber fremdeles Sametinget for å stoppe dette, hevder Amundsen.

– Et slikt prosjekt handler om arbeidsplasser og verdiskapning og kan også bidra til at folk faktisk blir boende i landsdelen.

Amundsen avviser at utspillet om å legge ned Sametinget er populisme som handler om den forestående valgkampen.

– Norge er tilsluttet Ilo-konvensjon nr. 169. Dette gjør at samene kan påberope seg de rettighetene de gjør.

Han forklarer at Norge kan gå ut av konvensjonen hvert 10. år.

– Sist vi fremmet saken var i 2011, så dette har ingen ting med valgkamp å gjøre.

Han aviser også at retorikken han bruker er tilsiktet og voldsom.

– Dette er basert på fakta og ikke føleri. Men det er bestandig kontroversielt å mene noe som ikke er politisk korrekt, noe eliten finner ubehagelig og media aller helst tier i hjel.

Han sier videre at dette ikke endrer ikke på virkeligheten.

– Norge har en etnisk basert lovgivning, en lovgivning som basert på gener og etnisitet gir en folkegruppe rettigheter på bekostning av andre deler av befolkningen, mener Amundsen.

– Dette er noe vi er motstandere av i alle andre sammenhenger, men når det gjelder samepolitikken er dette alts greit.

Saken behandles i Stortinget i mai.

Nøkkelord

ANNONSE