ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tolletaten:

Dette er de vanligste spørsmålene rundt koronasituasjonen

Forvirrende: Tolletaten bekrefter at publikum har mange spørsmål om hva som gjelder under koronapandemien. Foto: Tolletaten/Arkiv

Er grensene stengt? Vil jeg kunne reise inn og ut av landet? Dette er blant spørsmålene Tolletaten får fra publikum.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det kan være vanskelig å orientere seg i de til en hver tid gjeldene koronareglene. Her forsøker Tolletaten å svare på det de får flest spørsmål om.

Er grensene stengt?

Alle personer som reiser inn til Norge registrere seg for å bedre smittekontrollen. Ved innreise til Norge må man registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg. Les mer om reglene ved innreise til Norge her.

Fra 2. januar innføres det testkrav ved innreise til Norge. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. For å bidra til å begrense importsmitten har regjeringen besluttet å innføre midlertidige stenging av en rekke grenseoverganger. Les mer om de nye reglene på regjeringen.no.

Du finner oversikt over de åpne grenseovergangene på helsedirektoratet.no.

Reisende til Norge

Den 16. mars 2020 innførte regjeringen utstrakt grensekontroll. Dette innebærer at utenlandske borgere fra land som ikke har en tilfredsstillende smittesituasjon og uten kritisk grunn for opphold i Norge, vil avvises ved ankomst. Borgere som bor eller arbeider i Norge, kan fremdeles reise hit, men vil kunne bli satt i 10 dagers karantene ved ankomst. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til andre land enn de som er omfattet av unntakene nevnt under.

Fra og med mandag 16. mars 2020 er det Politiet som håndterer persontrafikken og karantenereglene. Tolletaten koordinerer fortløpende med samarbeidende myndigheter. Disse tiltakene omfatter i hovedsak kun persontransport, les mer om dette på politiet sine sider.

For mer informasjon om innreise og utreise av Norge, se gjeldende føringer fra regjeringen og politiet.

Vareførselen vil fremdeles gå som normalt

Næringslivet skal forholde seg til Tolletatens gjeldende retningslinjer og åpningstider.

Er grensen til Russland stengt?

Tolletaten bemanner grensestasjonene inntil videre som normalt. Russland har stengt sine grenser til Norge, hvilket innebærer at norske borgere ikke har anledning til å reise til Russland. Oppholder du deg i Russland og ønsker å returnere til Norge over Storskog, må du ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Jeg bor i Sverige, men jobber i Norge. Vil jeg fremdeles kunne reise til Norge for å jobbe?

Jobbpendlere fra Sverige og andre personer som jobber i Norge eller av kritisk grunn trenger å komme inn til Norge, vil fremdeles kunne reise inn til landet. Les mer om dette på regjeringen sine sider.

Er tollstedene fremdeles åpne og bemannet?

Tolletaten bemanner grensestasjonene inntil videre som normalt. Det er også innført utstrakt grensekontroll i samarbeid med flere statlige virksomheter.

Se fullstendig oversikt over våre kontorer med åpningstider.

Vil dette påvirke import og eksport av varer?

Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. All transport av varer, import og eksport skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten. Les mer om dette på regjeringen.no

Hva skjer med varer jeg har bestilt fra utlandet?

Det er i hovedsak kun persontransport som omfattes av de nye tiltakene. Vareførselen til Norge vil fortsette som før. Les mer om dette i pressemelding fra Tolletaten 15. mars.

Har du bestilt varer fra utlandet eller venter en sending, og lurer på hvor pakken din er, må du ta kontakt med det firmaet som frakter varen.

Kan jeg bestille varer på nett?

Ja, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det satt noen restriksjoner for varer sendt fra risikoland?

Nei, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det gjort forenklinger i lovverket for grensekryssende vareførsel som følge av COVID-19?

Den 23. mars ble det vedtatt en ny midlertidig tollforskrift. Transportører med gyldig transporttillatelse gis mulighet til å passere grensen uten stopp på oppgitte tollsteder innenfor åpningstiden. Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved de berørte tollstedene.

Hva gjør jeg med midlertidig innførte varer?

Dersom du har innført varer midlertidig, og det som følge av reiserestriksjoner er vanskelig å utføre varene innen utførselsfristen, kan Tolletaten i visse tilfeller forlenge gjenutførselsfristen.

Dersom du har innført varer på et ATA-carnet, kan Tolletaten forlenge fristen for gjenutførsel dersom Oslo Chamber of Commerce garanterer for toll- og avgifter også for den forlengede perioden.

Nøkkelord

ANNONSE