ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Barnevernsreformen:

– Det vikigste er å ha nok ansatte

Skeptisk: Gruppeleder i Trøndelag SV, Rakel Skårslette Trondal, mener at en veiledende bemanningsnorm og krav til kompetanse blant de ansatte er blant de viktigste tiltakene en kan gjøre for barnevernet nå. Foto: Anne Gundersen

Reformen kan føre til at de ansatte må løpe fortere og fortere uten at kommunen blir økonomiske kompensert, mener Rakel Skårslette Trondal (SV).

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Fra 1. januar 2022, trer den nye barnevernsreformen i kraft. Da overføres både det faglige og det økonomiske ansvaret for barnevernet fra staten til kommunene.

Gruppeleder i Trøndelag SV, Rakel Skårslette Trondal, er bekymret.

– En reform i barnevernet er i utgangspunktet greit. Men det som bekymrer SV er at statig flere oppgvar blir overført til kommunene, uten disse blir fullfinansiert fra statens side.

Barnevernsreformen kommer i periode hvor det har vært økt trykk på barnevernet.

– Vi vet at pandemien har gitt mange flere innmeldinger til barnevernet. Det å komme med en reform som kanskje er underfinansiert, er ikke den beste måten å løse utfordringene i barnevernet på nå.

Mer arbeid, mindre penger

Skårslette Trondal sier at en har sett at staten ofte ikke kompenserer tilstrekkelig for økte utgifter.

– Det ser vi på oppgaver både kommuner og fylket har fått fra staten til nå. Kommunene skal gjøre den samme jobben som staten, men med færre ansatte. Det går ikke opp.

Hun mener det er vanskelig å sikre at de økonomiske rammebetingelsene blir tilstrekkelige til å dekke inn den ekstra belastningen.

– Jeg kunne ha svart enkelt og sagt at vi må ha en annen regjering og kanskje er det det som må til. Vi må uansett sikre en bedre kommuneøkonomi. For sånn som det er nå så forventes at de ansatte i kommunene skal løpe forter og fortere uten å få betalt.

Etterlyser bemanningsmorm

I følge Skårslette Trondal finnes det en løsning.

– Det som hadde hjulpet var om vi fikk en veiledende bemanningsnorm og et krav til kompetanse blant de ansatte. Da hadde vi sikret at det er ansatte nok innen barnevernet og at kompetansen er på plass.

Hun understreker at en også må få kontroll over det private barnevernet.

– Dette er å sette unger ut på anbud. Det kan vi etter min mening ikke være bekjente med i Norge.

Hør intervjuet med Rakel Skårslette Trondal i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE