Annonse
Nea Radio

Heidi Greni:

– Det kommer milliarder til kommunene

Stortingsrepresentant Heidi Greni (SP) sier det kommer milliardbeløp i frie midler til kommunene. Foto: Arkiv

Regjeringen setter av 3 milliarder i frie midler til norske kommuner.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Regjeringen vil bruke 300 millioner på å reversere ordningen med høye kommunale egenandeler på resurskrevende brukere.

– Dette er en utgift som har vært tyngende for mange kommuner, sier stortingsrepresentant Heidi Greni og viser til at også i sitt siste statsbudsjett, så har Solbergregjeringen lagt opp til en økning på dette området.

– Ordningen har eksistert lenge, men det som har vært utfordringene for kommunene er egenandelen som har økt hvert år, sier Greni og legger til at for enkelte kommuner så kan dette være svært kostbart.

Hun mener det er viktig at kommunene får finansiering til å ta seg av sine mest resurskrevende brukere, slik at dette ikke fører til kutt på andre områder som eldreomsorg og oppvekst, noe som har vært realiteten i mange år.

Mer til kommunene

Greni sier at dette ikke er alt og at det kommer mer penger til kommunene.

– Samlet så kommer det i underkant av 3 milliarder kroner til kommunesektoren ut over Solbergregjeringens budsjettforslag. Dette er helt nødvendig for at de skal klare å løse de oppgavene vi har pålagt kommunene, sier hun.

Øker pendlerfradraget

Greni sier at en annen viktig sak som også vil bli prioritert er økning av pendlerfradraget.

– Her har det stadig blitt mer kostbart for de som må pendle langt på jobb. Det er de som har måtte betale regningen for mindre skatt til de rikeste. Nå snur vi også her og det vil komme endringer, sier hun.

Hør intervju med Heidi Greni her:

Nøkkelord

Annonse