ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nærskoleprinsippet

Demonstrerer mot konkurransebasert opptak

DEMONSTRASJON: Leder i Røros AUF, Ivar Østby, oppfordrer elever å bli med å markerte sitt syn på regjeringas skolepolitikk. Foto: Per Magne Moan

I dag arrangerer Røros AUF demonstrasjon på Røros vgs mot fritt skolevalg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Regjeringen vil påtvinge blant annet Trøndelag konkurransebasert opptak. Dette mener Røros AUF vil både svekke distriktsskolene og tvinge elever til å flytte langt vekk fra hjemmene sine.

– Vi mener at nærskoleprinsippet er et viktig redskap for å fremme vekst i distriktet, og det gir en uvurderlig trygghet til elever som skal begynne på det neste steget i utdanningen, sier leder i Røros AUF, Ivar Østby.

Selv om det i forrige uke var åpning av Nye Røros Videregående skole, så mener Østby at det ikke er en garanti for å unngå nedskjæringer i framtida.

– Det er en utrolig fin skole med gode fagmiljø. Men har vi et par år hvor det blir født færre på Røros, så vil skolen få mindre penger til finansiering av kullene som kommer senere. Over tid vil dette føre til at antall plasser ved skolen vil gå ned, sier han og frykter at i framtida så blir flere ungdommer tvunget å bo på hybel da de må gå på skoler andre steder etter grunnskolen.

Med dette som bakteppe arrangerer Røros AUF i samarbeid med andre, en demonstrasjon mot regjeringas endringsplaner klokken 13.30.

Her vil det bli holdt taler og Østby sier at alle elever som møter opp får gyldig politisk fravær.

Artikkelen fortsetter lenger ned på siden

Moderpartiet

Det er ikke bare ungdommene som tar til orde for å hindre regjeringen i å gjennomføre sine planer med fritt skolevalg.

Alle Arbeiderpartiets gruppeledere i de nye fylkene sier nei til såkalt rent karakterbasert opptak. Tirsdag fremmes saken for Stortinget, hvor målet er å stoppe innføringen.

Kristian Torve, Trøndelag Arbeiderparti og fylkestinget. Foto: Privat

Til nå har det vært opp til hvert enkelt fylke å selv bestemme hvilken inntaksmodell man ønsker for videregående opplæring. Halvveis ut i regjeringsperioden har Høyre og resten av regjeringen signalisert at fylkene skal fratas muligheten til å bestemme dette helt selv.

– Dette er fylkene, som skoleeiere, best egnet til å avgjøre selv, sier Kristian Torve fra Trøndelag Arbeiderparti.

Opprop

Han har tatt initiativ til et opprop som leveres på Stortinget dag.

Forslaget slår fast blant annet at det er stor forskjell på fylkene i Norge, og at partiet er imot å pålegge én ordning på alle fylkene.

Alle Arbeiderpartiets gruppeledere i alle fylker sier klart og tydelig ifra om at retten til å bestemme inntaksordning må ligge til fylkene selv. Ikke hos en statsråd som har bestemt seg på forhånd og som nekter å høre på innspillene, sier Torve.

Videre beskylder han regjeringen for å ikke ta til seg tilbakemeldingene som har kommet.

– Høyres ideologiske skylapper strekker seg over hele ansiktet i denne saken. Lærerne er imot endringen, LO og NHO er tverrpolitisk imot, og det finnes knapt faglige råd som går inn for fritt skolevalg. Dette vil ikke bidra til at flere tar vitnemål eller fagbrev, det vil bare bidra til økte forskjeller mellom skolene og lengre reisevei for de med dårligst karakterer, sier Torve.

Nøkkelord

ANNONSE