ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Demensforening i Selbu

DEMENSFORENING: Onsdag stiftes det lokal demensforening i Selbu. Medlem av interimstyret Karin Brattgjerd Langseth (t.h.) sammen med Frode Mo, daglig leder for Nasjonalforeningens fylkeskontor i Trøndelag. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

I følge Nasjonalforeningen for Folkehelsen har over 77.000 mennesker demens i Norge, og antallet vil dobles i løpet av de neste tiåra dersom vi ikke lykkes i å finne behandling. Onsdag etableres det demensforening i Selbu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det har over lengre tid vært jobbet med å etablere en demensforening i Selbu, og et interimstyre ble satt i januar 2018, bestående av Karin Brattgjerd Langseth, Lena Bakkeid, Brit Sissel Lien og Karin Galaaen.

Onsdag er det klart for stiftelsesmøte i lokalene til Selbu frivilligsentral. - Alle som kan være interessert i å få i gang arbeidet med en demensforening ønskes velkommen onsdag 15. mai kl 19:00, sier Karin Brattgjerd Langseth.

TV-aksjonen

Temaet om en demensforening i Selbu ble tatt opp for flere år siden, spesielt etter TV-aksjonen 2013 som i sin helhet gikk til Nasjonalforeningen for Folkehelsen.
I følge Nasjonalforeningen for Folkehelsen har over 77.000 mennesker demens i Norge, og antallet vil dobles i løpet av de neste tiårene, dersom vi ikke lykkes i å finne behandling.

Økt fokus

- Målsettingen for oss er å sette fokus på demenssykdom og medvirke til å utvikle gode tilbud til de som berøres av konsekvensene av demens, både de syke og deres pårørende.
Kort sagt ønsker vi å spre informasjon og kunnskap om demens, arrangere åpne informasjons- og temamøter, jobber for å skape større forståelse for personer med demens og deres pårørende.
Vi vil arbeide for at personer med demens får ivaretatt sin rett til helsehjelp, får ivaretatt sin verdighet i alle faser av sykdommen og blir møtt med kunnskap, innlevelse og vilje til tilrettelegging.
Arbeide for at pårørende får synliggjort belastning og behov, tilrettelagte avlastnings- og støttetilbud og ikke minst får anledning til å møte andre i samme situasjon, sier Karin Brattgjerd Langseth.

Samarbeid

Demensforeningen ønsker å samarbeide med Demensteamet i Selbu blant annet når det gjelder pårørendeskolen. - Kanskje er samtalegrupper for pårørende noe vi kan arrangere, da dette er noe som ofte er etterspurt, sier Karin Brattgjerd Langseth.

Et annet tema som er aktuelt er å jobbe mot Aktivitetsvenn for demente, men dette er noe som må komme på sikt.
-Først må vi få i gang Demensforeninga slik at vi kan være en støtte for de som har behov for det enten som pårørende eller pasient, sier hun.

Dersom noen er interessert i å være med, men er forhindret fra å møte onsdag 15. mai, er det bare å ta kontakt med en i interimstyret.

Nøkkelord

ANNONSE