ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunestyremøter opphører midlertidig i Stjørdal:

Delegerer all vedtaksmyndighet til formannskapet

Avslutning: Slik så det ut under juleavslutning i kommunestyret i Stjørdal da Opera Trøndelag var på besøk. Torsdag kveld ble det første digitale kommunestyremøtet gjennomført. I likhet med det meste av kulturlivet, ble torsdagens kommunestyremøte også det siste på en stund. Foto: Anne Gundersen/Arkiv

Kommunestyret i Stjørdal vedtok torsdag kveld å delegere all vedtaksmyndighet til formannskapet. Gruppeledere som ikke har representanter i organet får møte- og talerett.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Torsdag kveld ble det siste ordinære kommunestyremøtet i Stjørdal avholdt og fra nå er all vedtaksmyndighet midlertidig gitt formannskapet. Vedtaket skyldes koronakrisen og de tekniske utfordringene man kan oppleve under digitale møter.

– Det er svært viktig at vi er helt sikre på at ingen kan komme i ettertid å og etterprøve vedtak som er gjort. Dette er noe som kan oppstå dersom det kommer fram at et medlem av kommunestyret ikke har fått med seg alt som er sagt, mener Vigdenes.

– I tillegg vil forhold som behov for gruppemøter - for å nevne noe - by på komplikasjoner. På toppen av dette kommer behovet for å kunne samles raskt i en krisesituasjon, mener ordføreren.

Reaksjoner

Venstre og SV har ikke representanter i formannskapet og dermed skapte forslaget reaksjoner da det først ble behandlet i formannskapet.

– Dette går utover demokratiske prinsipper, mente gruppeleder i Rødt, Espen Myhr Grandalsmo og foreslo at de to partiene det gjelder skulle få møte-, tale- og forslagsrett. Han fikk ikke gehør for forslaget, men i kommunestyret torsdag kveld, ble det vedtatt at gruppeledere fra de to partiene det gjelder, får møterett og talerett i formannskapet. Høyres Renate Bjørshols forslag om at dette skulle være møterett og ikke plikt, fikk medhold. Bjørshol begrunnet forslaget at man da slipper de byråkratiske prinsippene ved å måtte kalle inn vara ved forfall.

Ønsket forslagsrett

– Primært ønsket vi at kommunestyremøtene skulle fortsette også i denne perioden. Når det dessverre ikke gikk, er vi skuffet over at Rødts forslag om at vi skulle få forslagsrett i formannskapet ikke gikk igjennom, sier gruppeleder i SV, Anja Ristad. Hun er imidlertid glad for at de får møte- og talerett.

– Men uten forslagsrett synes vi at velgerne våre ikke blir tatt på alvor i denne utfordrende perioden.

Unyttig

– Jeg ser ikke den store nytten i forslaget, verken når det gjelder mer åpenhet eller demokratiet, men dette var vel så langt ordføreren ville strekke seg, sier Venstres Leif Eggen.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Jan Inge Kaspersen, la fram et tilleggsforslag om at kommunestyret skulle samles dersom en tredjedel av medlemmene krevde dette. Forslaget fikk ikke medhold under voteringen.

Nøkkelord

ANNONSE