ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Økte kostnader ved barnevernsreformen:

– Gir mulighet for tiltak i hjemmet

Kostbart: Når barnevernsreformen trer i kraft, kan det bli dyrt for kommunene å sette inn tiltak for barn som trenger det. Foto: Fylkesmannen

Fra 1. januar 2022 må kommunene selv betale for tiltak gjennom barnevernet. Det kan bli dyrt. Ros-Mari Berre mener at det også gir muligheter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 19.02.2021 kl 09:33

ANNONSE
Annonse

– Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov. Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats, sier sier Ros-Mari Berre, som er kommunalsjef for barn og unge i Malvik kommune.

Denne uken informerte hun formannskapet om det som kommer.

Per i dag får kommunene refundert en stor del av kostnadene ved barnevernstiltak fra staten. Når barnevernsreformen trer i kraft endres dette og det hele og fulle økonomiske ansvaret faller på kommunene. Særlig det å plassere barn utenfor hjemme vil få en dramatisk økning når det gjelder prislapp.

– Slik det er nå betaler vi rundt åtte millioner kroner per barn som plasseres utenfor hjemmet. Denne prisen vil gå opp til rundt 26 millioner kroner.

Muligheter

– Barnevernsreformen gjør at vi nå får muligheten til å se mer på tiltak i hjemmet.

– Er ikke det en mulighet dere bestandig har hatt?

– Jo, det er det. Og vi i Malvik har lenge jobbet etter prinsippet om at så langt det er mulig, så er det tiltak i hjemmet som skal settes inn. Men nå blir det altså enda mer viktig at vi er på når det gjelder dette, ettersom kostnadene tvinger det fram i større grad.

Hun mener Malvik er godt rustet.

– Men det er viktig at vi nå jobber godt ser på tiltakene og lovkravene.

Saken fortsetter under bildet:

Ros-Mari Berre er kommunalsjef barn og unge i Malvik kommune. Foto: Privat

Rammebetingelser

I mai kommer kommuneproposisjonen. Der får kommunen vite hvor mye penger de har brukt og hvilke rammebetingelser de får for det kommende året; altså hvor mye penger kommunen får fra staten for å drifte de forskjellige postene i budsjettet.

Ros-Mari Berre håper at rammebetingelsene vil reflektere kommunens faktiske utgifter på barnevernsområdet.

– Det kan bli en utfordring. Men det skaper også muligheter og gir kommunen rom for å tenke kreativt for å finne løsninger.

– Vil ikke reformen si at kommunen er avhengig av prioriteringen hos den til en hver tid sittende regjering for å kunne sette inn tilstrekkelige tiltak for barn som befinner seg i en vanskelig situasjon?

– Du kan se det sånn. Men som sagt så er det nå opp til oss å være kreative og se på løsninger som ikke er så kostbare som det vi nå risikerer. Det er også viktig å understreke at dette er en oppvekstreform, ikke en reform som bare gjelder barnevernet.

Hør intervjuet med Ros-Mari Berre i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE