Annonse
Nea Radio

Formannskapsmøte i Selbu:

Skolestrukturen oppe til vurdering

Formannskapsmøte i Selbu Foto: Andreas Reitan

Tirsdag 01.09 ble det avholdt formannskapsmøte i Selbu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I forhold til endring av dagens skolestrukturen og en eventuell nedleggelse av Øverbygda skole, så kom det ikke fram noe nytt under formannskapsmøtet.

– Det var ikke noen nye opplysninger rundt skolestrukturen i dag, det ble lagt fram noen økonomiske beregninger fra rådmannen som ikke var helt i samsvar med de som hovedutvalget i helse og oppvekst la fram, sier ordfører Ole Morten Balstad.

– Vedtaket fra hovedutvalgsmøte ble stående, vi var syv personer i formannskapsmøtet i dag, hvor 6 stemte for endring, mens den siste stemte for å opprettholde dagens skolestruktur, sier Ole Morten Balstad.

God håndtering

– Jeg synes administrasjonen har håndtert denne saken på en god og oversiktlig måte. De har være flinke til å informere lærere, ansatte og foreldre underveis i prosessen. Så tror jeg det å ta det opp som en egen sak i formannskapsmøtet og videre i kommunestyremøtet i stedet for at den blir tatt i forbindelse med budsjett, er eneste riktige måte å gjøre det på, sier Ole Morten Balstad.

Tror ikke på fraflytting

Selv om skolen i Øverbygda skulle bli lagt ned, så tror ikke Ole Morten Balstad at det påvirker innbyggertallet i Øverbygda i noen grad.

– Jeg tror det er andre ting, som avgjør om folk flytter fra plasser i dag, sier Ole Morten Balstad.

– Er det enklere å levere unger i barnehage og skole, så veier det mye opp for hvor folk bosetter seg. Bedre åpningstider på barnehager er også en faktor. Et eksempel er jo Vikvarvet hvor flere yngre nå velger å bosette seg. Det er ikke noe skole der, men det er enklere å få levert unger i skole og barnehage og folk flest passere disse plassene på veg til eller fra jobb. Der skolen kanskje var avgjørende for at folk ble boende før, så tror jeg det er andre ting som veier opp nå, som møteplasser og god tilgang på fiber blant annet, sier Ole Morten Balstad

Andre saker

– Det ble også sett litt på barnehagestrukturen, men det er en sak for lengre fram i tiden, sier Ole Morten Balstad

Avløpssystemet for fritidsboliger ble det også sett på. Stadig flere hytteeiere vil få koblet på vann og avløp inn på hyttene sine. Vi har hatt et litt stivt regelverk på det å legge inn vann og avløp til hytter, så det var en sak vi tok opp, som skal til sluttbehandling i kommunestyremøtet nå.

Hør ordfører Ole Morten Balstad oppsummerer formannskapsmøtet her:

Ole Morten Balstad
Ordfører Ole Morten Balstad oppsummerer formannskapsmøte

Nøkkelord

Annonse