ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Pressemelding fra Stjørdal kommune:

Covid på hell – nedbemanning og reduksjon i tilbud

Vaksinekoordinator i Stjørdal kommune, Stina Mostervik. Foto: Stian Elverum/Nea Radio

Vi merker på mange måter at pandemien er på hell. Risikoen for innbyggerne knyttet til pandemien er for tiden mest knyttet til sykefravær i alle bransjer, og i mindre grad trussel om helsesvikt.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Nedbemanningen i Covid-teamet er startet, men kommunene er pålagt å opprettholde en beredskap knyttet til Covid-19 ut april. Foreløpig vet vi ikke hva som forventes av kommunene videre utover våren og sommeren.

Her er noen tall som viser med tydelighet at smitten er på vei nedover:

I uke 4 nådde Stjørdal kommune smittetoppen med 1126 innrapporterte smittetilfeller og 1345 tester ble utført på teststasjonen.

I uke 11 har smittebildet snudd, hvor kun 428 hadde registrert smitte på kommunens hjemmesider, og det ble tatt 99 PCR-tester ved teststasjonen.

I uke 6 ble det levert ut 8000 hurtigtester selv med noen restriksjoner mht hvem som fikk, mens tallet i forrige uke lå på 1750 hurtigtester uten restriksjoner.

Som en følge av lavere etterspørsel har Stjørdal kommune også redusert åpningstiden på publikumstelefonen, PCR-test tilbys bare tre ganger i uken og «Hurtigtestbua» er avviklet. Tester hentes inne på teststasjonen på ukedager, og på legevakta i helgene. Mer informasjon om åpningstider finnes på kommunens hjemmeside.

Nedbemanning

Vi har startet prosessen med å nedskalere bemanningen i Covid-teamet. Det er som nevnt fortsatt usikkerhet rundt hvor mye ressurser som skal beholdes til Covid-området fra og med 1.mai i påvente av nasjonale føringer. Men vi vet at vi må ha noen til å håndtere testing, vaksinering og administrative oppgaver knyttet opp mot Covid-19 også etter april. Det er jevnlige møter med sektorlederne og HR for å kunne tilby andre stillinger i kommunen til alle som etter hvert blir overflødige i Covid-teamet.

Ferietid vil gi økt etterspørsel etter vaksine

Det er mindre aktivitet på vaksinestasjonen, og vi ser at vi begynner å nå målet med å tilby alle en tredje dose. Vi forventer en del etterspørsel om vaksinering i april/mai. Da vil en del som har tenkt seg på sommerferie i utlandet ha behov for vaskine for å få oppdatert koronasertifikatet.

Nøkkelord

ANNONSE