Nea Radio

Nea Radio

Budsjett og økonomiplan i Holtålen vedtatt

Kommunestyret Holtålen Foto: Per Magne Moan

Det blir både leirskole og drift av terapibasseng, men ikke kreftkoordinator og ny Storhelg i Hovet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.12.2017 kl 21:50

I rådmannens forslag til vedtak het det blant annet at det fremlagte årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 vedtas i henhold vedlegg på følgende forutsetninger:

Vekst i skatt og rammetilskudd i 2018 med 1,3 prosent (statsbudsjettet), deretter 1,5 prosent i 2019, 1,7 prosent i 2020 og 1,9 prosent i 2021. Dette begrunnes med vekst i antall 80-åringer.

De ulike rammeområdene økes med 1,3 prosent i alle år, med tillegg for ekstra innstramninger på enkeltområder jfr. oversikt.

Lønns- og prisvekst i perioden er forutsatt å være 2,6 prosent.

Lån avdrag som minimumsavdrag, dog med noe økning i løpet av perioden både for å øke nedbetaling og dekke avdrag på omsorgsboliger for demente.

Rentenivået på flytende rente anslåes til 1 prosent i 2018, og med noe økning ut over i perioden for inndekning av økte rentesats og renter på omsorgsboliger.

Flyktningvirksomheten forutsettes gå i balanse etter at fondet er oppbrukt i 2019.

Underskudd i årene 2018-2020 forutsettes dekkes av disposisjonsfond med til sammen 2.270.000.

Eiendomskattesatsen settes til 5 promille for boliger i hele perioden og 7 promille for verker og bruk i hele perioden.

Underskudd i 2018, 2019 og 2020 dekkes av disposisjonsfond. Overskudd i 2021 avsettes til disposisjonsfond.

JA-kommune

I debatten sa gruppeleder i Arbeiderpartiet, Tore Børresen, at han fryktet at Holtålen var på vei inn på Robek igjen. Med dagens rammetilskudd på 1,3 prosent og lønns og prisvekst på 2,6 prosent så må det gjøres grep. Han foreslo derfor at Holtålen blir en JA kommune. Det vil si at man alltid blir møtt med positiv tilnærming ved kontakt med kommunen.

Elise Grønli fra SV sa under debatten at det har vært krevende å komme med gode forslag denne budsjettrunden. Hun sa det var overraskende få forslag som kom på bordet på forrige formannskapsmøte.

– Men, vi har et godt tjenestetilbud i Holtålen, blant annet barnehagetilbudet. Men det er behov for lengre åpningstider og jeg ber derfor rådmannen se på muligheten for å øke åpningstidene ved Elvland Barnehage en gang til, sa Grønli.

Hun ønsker også at rådmannen ser på muligheten for å opprette en 50 prosent stilling som kreftkoordinator i samarbeid med Røros og Os.

SV vil også ha vann i- og drift av terapibassenget fra høsten 2019.

Arbeiderpartiets Hjørdis Stuedal foreslo blant annet at å øke fysioterapitjenesten med en halv stilling og dekke kostnader til terapibassenget fra posten reserverte tilleggsbevilgninger. Drift av bassenget gis en to års prøveperiode, for å unngå at dette kommer opp til behandling hvert år.

Anna Oftedal fra Arbeiderpartiet trakk fram de positive signalene fra Storhelg i Hovet som ble arrangert for to år siden og foreslo at 100 000 settes av til gjennomføring av ny Storhelg i Hovet. Dette dekkes av disposisjonsfond.

Partikollega Olav Tronsaune foreslo at det settes av 110.000 kroner til gjennomføring av leirskole. Han sa også at Arbeiderpartiet er bekymret for lærertettheten, men at heller ikke de har funnet midler i budsjettet for å dekke opp om dette. Tronsaune foreslo likevel at skulle det etter årsavslutning finnes midler, så skal 500.000 kroner av dette øremerkes skolen.

Holtålenlistas Bjørg Helene Skjerdingstad foreslo å øke investeringsbudsjettet for bygging av omsorgsboliger for demente med 5 millioner.
I tillegg sa hun at det er ledige investeringsmidler på 625.000 kroner og hun foreslo at det av disse benyttes 125.000 til ny Heksemsbru i Haltdalen og 400.000 til kirkelig fellesråd for videre bruk på kirkebygg.

Skjerdingstad foreslå også å flytte deler av brakkeriggen som har vært brukt som undervisningsbygg for flyktninger, til Haltdalen Oppvekstsenter og Elvland Barnehage for å ta unna det økte behovet for barnehageplasser.

Votering

Forslag fra Felleslista v/ Bjørg Helene Skjerdingstad

Kommunestyret er bekymret over de utfordringer kommunen får i økning i antall eldre over 80 år de kommende år. Det er forventet en dobling de neste 10 årene og det vil være krevende med de økonomiske rammer vi rår over pr dags dato.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Felleslista v/ Bjørg Helene Skjerdingstad

Kommunestyret er bekymret over at det ikke er rom for mer enn kr. 62 000,- til sommervedlikehold av de kommunale vegene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Felleslista v/ Bjørg Helene Skjerdingstad

Videreutdanning av to lærere fra høsten 2018, kr 60 000, gjennomføres. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Felleslista v/ Bjørg Helene Skjerdingstad
Rammeområde 7 kultur og næring styrkes med kr 100 000 for å dekke utgiftene til Gaula Natursenter i 2018. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/ Tore Børresen
Holtålen kommune skal til enhver tid være en JA kommune der vi i alle sammenhenger skal framstå positive, og utfordringer er til for å løses. Holtålen kommune er til for innbyggerne i kommunen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Holtålen SV v/ Elise Engesvold Grønli
Rådmannen bes i forbindelse med kvartalsrapport for første kvartal 2018 og avslutning av årsregnskap for 2017 se om det er mulig å finne midler for å utvide åpningstidene i Elveland barnehage fra høsten 2018.
Forslaget fikk 7 stemmer mot 7 .stemmer og ble vedtatt, med ordførers dobbeltstemme.

Forslag fra Holtålen SV v/ Elise Engesvold Grønli
Holtålen SV ber Rådmannen utrede kostnadene, og muligheten for å gjenoppta samarbeidet med Røros og OS kommune om en 50 prosent stilling som interkommunal kreftkoordinator.
Forslaget fikk 7 stemmer mot og 7 stemmer for og ble vedtatt med ordførers dobbeltstemme.

Forslag fra Holtålen SV v/ Elise Engesvold Grønli
Rådmannen bes i løpet av første halvår se på muligheten av å finne ledige midler, kr 510 000, for åpning av terapibassenget høsten 2018. Herunder muligheten for å øke fysioterapiressursen i kommunen.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Hjørdis Stuedal
Terapibassenget driftes 100 prosent fra 01.09.2018. Etter en prøveperiode på 2 år, fram til 01.09.2020, skal videre drift vurderes spesielt ut fra kommunenes behov og økonomi, samt frivillighetens behov og inntjening av dette.
Oppgradering av ventilasjonsanlegget, kr 150 000, er investering og dekkes av ubrukte ledige investeringsmidler.
Økte kostnader grunnet nybygg, kr. 325 000 årlig, dekkes ved reduksjon av posten reserverte tilleggsbevillinger.
Kostnader til drift basseng, kr 65 000, i 2018 og kr 200 000 i hvert av de påfølgende år, dekkes av reserverte tilleggsbevillinger.
Det økes fysioterapiressurs 40 prosent til drift/behandling i basseng fra 01.09.2018. Kr 40 000 i 2018, kr. 160 000 i hvert av de påfølgende år, dekkes fra reserverte tilleggsbevillinger.
Det økes fysioterapiressurs 10 prosent til tverrfaglig team «tidlig innsats» fra 1.9.2018. Kostnad kr 14 000 i 2018, kr 40 000 i hvert av de påfølgende år, dekkes ved reduksjon i «lønn/godtgjørelse politikkere».

Holtålen SV sitt forslag fikk 7 stemmer og ble vedtatt med ordførers dobbeltstemme mot Arbeiderpartiets forslag som fikk 7 og falt.

Forslag fra Arbeiderpartiet ved Anna Oftedal
Det settes av kr.100 000,- til å gjennomføre Storhelg i Hovet i 2018, beløpet dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Forslaget fikk 7 stemmer og 7 mot og falt med ordførers dobbeltstemme.

Investeringsbudsjettet

Forslag fra Felleslista v/ Bjørg Helene Skjerdingstad
Investeringsbudsjettet byggeprosjekt omsorgsboliger for demente økes med kr
5 000 000 for tilbygg felles lokalisering base pleie og omsorgstjenesten. Tiltaket finansieres ved lånemidler/MVA.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Felleslista v/ Bjørg Helene Skjerdingstad
Ledige investeringsmidler kr 625 000 omdisponeres slik ved at kr 125 000 settes av til prosjektering av ny Heksem bru og kr 400 000 blir økning til Kirkelig fellesråd.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Felleslista v/ Bjørg Helene Skjerdingstad
Rådmannen bes i løpet av første kvartal å utarbeide en sak for mulig kjøp av brakkerigg ved kommunehuset og flytting av denne til Haltdalen oppvekstsenter og Elvland barnehage. Det skal fremgå hva kostnadene blir og hvordan disse skal finansieres.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/ Olav Tronsaune
Det bevilges kr. 110 000,- til gjennomføring av leirskole for 7. Trinn våren 2018. Kostnad dekkes fra disposisjonsfond.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/ Olav Tronsaune
Dersom det etter årsavslutning for 2017 viser seg at det er tilgjengelige midler skal dette prioriteres til tidlig innsats i skolen. Det skal settes av Kr. 500 000,- til dette. Disse midlene skal fordeles på Hov skole og Haltdalen Oppvekstsenter.

Nytt forslag fra Felleslista
Andre setning, det skal settes av Kr. 500 000, til dette, - tas bort.
Arbeiderpartiets sitt forslaget fikk 7 stemmer mot Felleslista sitt forslag som fikk 7 stemmer og ble vedtatt med ordførers dobbeltstemme.

Økonomiplan for perioden 2018 – 2021 vedtas.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...