ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Bør ikke være en overraskelse

Rådmann Marius Jermstad om hvorfor Gauldalsløypa stenges til påske.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Holtålen kommune har varslet at de stenger Gauldalsløypa for resten av sesongen fra palmehelga, på grunn av reinflytting.

– Reindriftsnæringa har varslet at de kommer flyttende med rein rundt 12. - 13. april og da mener vi det er rett at vi varsler allerede nå slik at folk kan innrette seg etter dette, sier rådmann i Holtålen, Marius Jermstad.

Statuttene

Han viser til § 2 i forskrift om rekreasjonsløyper med snøscooter i Holtålen, der det heter at «Kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta, slike tiltak skal være tidsbegrensa».

Jermstad sier at denne reinflyttinga er den første av to og da det samtidig er svært sent på vinteren så velger kommunen å stenge traseen for resten av sesongen fra palmehelga.

Var her først

Han mener annen næringsvirksomhet knyttet til Gauldalsløypa må finne seg i å vike for reindriftsnæringa i denne saken da det ikke hersker tvil om at reinflytting gjennom Gauldalen kom lenge før scootertraseén.

Hør intervju med rådmannen her:

Nøkkelord

ANNONSE