Annonse
Nea Radio

Blir først til å miljøsertifisere hele organisasjonen samtidig

Rådmannens ledergruppe sammen med samfunnsplanlegger og konsulent i JM. Bakerst fra venstre: Leif Tore Smedås, Frode Skogås, Jan Roger Wold, Inge Aas, Dag Øyen, Jøran Martin Johansen (JM konsult), Nina Hjelle og Hanne Bryde (samfunnsplanlegger). Foran fra venstre: Kjersti Forbord Jensås (rådmann), Mona Landsverk, Morten Tøndel, Nina Leer Harborg, Gonda Brouwer, Bente Tellebon. Foto: Røros kommune

Inspirert av ungdommene setter Røros kommune i gang et stort arbeid med å miljøfyrtårnsertifisere hele kommunen samtidig.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 22.03.2019 kl 18:17

Annonse

Klimasaken engasjerer i disse dager verden over med svenske Greta Thunberg i spissen. Hundretusener av ungdom streiker og forventer handling fra dagens ledere.

– Vi er glad for at ungdommen engasjerer seg og tar et av verdens aller største utfordringer på alvor, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Kommunen har allerede satt i gang flere tiltak internt i organisasjonen, for eksempel energieffektivisering, sortering både på skole og i barnehage, og setter snart i gang med et matsvinnsprosjekt på Brekken, Glåmos og Røros skole ved Sundveien.

– Vi har de siste årene også laget et godt planverk for et bærekraftig samfunn. Alt fra næringsarbeid til folkehelse- og kulturarbeidet skal bidra til at Røros blir et samfunn vi kan leve godt i uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner. Nå er tiden kommet for at vi skal gjøre handling ut av ideer og planer og ta klimaet- og miljøet på alvor.

Gir honnør til Røros kommune


Det er tverrpolitisk enighet om denne satsingen, skriver kommunen.

– Vi ønsker at Røros skal være et godt sted å bo, og et sted det er lett å ta miljøvennlige valg. Da må kommunen gå foran som et godt eksempel, sier rådmann Kjersti Forbord Jensås.

Kommunen skal derfor miljøsertifisere hele organisasjonen samtidig, og blir med det den første kommunen i landet som gjør det.

– Vi gir honnør til Røros for å sertifisere alle sine kommunale enheter innen samme år. Det er en både smart og effektiv måte å gjøre det på som vil skape synergier på tvers, engasjement og energi i prosessen. Så vidt vi kan se er det første kommunen som velger å gjøre det på denne måten, og vi håper at det kan inspirere andre kommuner til å gjøre det samme, sier daglig leder i Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg.

– Større påvirkning enn man skulle tro


Ytreberg påpeker også kommunen har en større påvirkning enn man ofte skulle tro gjennom sine enheter.

– I barnehager og skoler møter man ungdommen som nå er i ferd med å engasjere seg. Det at de selv kan være med å bidra gjennom Miljøfyrtårnarbeidet der de er hver dag, er viktig. Man skal heller ikke se bort fra ringvirkningseffekten i arbeidet: med ideer og diskusjoner til bærekraftsinitiativer både i og utenfor skoletiden. Kommunen har ellers en veldig stor påvirkningskraft gjennom sin innkjøpsmakt, og vi håper at sertifiseringen kan øke fokuset på å stille kravet videre til alle leverandører, sier Ytreberg.

I tillegg til å bli miljøfyrtårnsertifisert, så er Røros kommune nå også engasjert i arbeidet med remerkingen av Røros som et bærekraftig reisemål. Dette er et samarbeid mellom Destinasjon Røros, Røros kommune og Næringshagen. Du kan lese mer om saken på Røros kommune sine nettsider.