ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Bevilget tilskudd til samiske språkprosjekter

Illustrasjonsfoto

Sametingsrådet har bevilget 900 000 kroner til sørsamiske språkprosjekter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det Norske Bibelselskap fortsetter arbeidet med sørsamisk bibeloversettelse, og mottar 300 000 kroner til arbeidet i 2021.

ABC Company E-skuvla AS får 300 000 kroner til å tilpasse det digitale læreverktøyet deres til sørsamisk. Det skal benyttes ved sørsamisk språkkurs, så elevene kan lære seg sørsamisk uavhengig av plassering av eller og bosted.

Sørsamiske Åarjelsaemin vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark har fått 300 000 kroner i støtte til å utvikle en 3D-plattform som kan brukes som språkarena. Det er en digital plattform som kan brukes til opplæring, men også brukes som kommunikasjons- og språkarena. Plattformen har samisk språk og samiske områder/steder som grunnlag.

– Digitale ressurser er gode verktøy i språkutviklingsarbeidet. Derfor ser Sametinget det som nødvendig å bevilge tilskudd til slike digitale ressurser, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Den Norske Kirke skal i år også avholde samisk konfirmantleir, og har fått 97 000 kroner til formålet. Her vil både nord-, sør- og lulesamisk språk bli brukt, samisk ungdom fra hele Sápmi møtes med hver sine språk, og det er tilrettelagt for det.

Sametinget ser det som nødvendig å styrke spesielt lule- og sørsamisk. I Sametingets språkstrategi Giellalokten legges det vekt på at språksituasjonen for lulesamisk og sørsamisk er dårlig, og derfor er det viktig å legge ressurser i å utvikle disse språkene.

– Jeg synes at det er gøy at vi har fått dele ut tilskudd til så mange gode søknader. Det gir stor motivasjon å jobbe med samiske saker når befolkningen viser så stor interesse i å utvikle samiske språk, sier Mikkelsen.

Nøkkelord

ANNONSE