ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kvikkleirefaren i Malvik:

Beroliget etter redegjørelsen

Ketil Sivertsen er kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Malvik. Foto: Anne Gundersen

Ketil Sivertsen (SP) mener kommunestyret ble godt orientert om arbeidet som gjøres med kvikkleireproblematikken i Malvik.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 03.01.2022 kl 08:21

ANNONSE
Annonse

– Jeg syntes dette var en god redegjørelse, sier Ketil Sivertsen (SP), etter at kommunestyret fikk en grundig orientering om hvordan det jobbes både akutt og på sikt med faren for kvikkleireras i Malvik.

– Faren for ras bekymrer innbyggerne og det er forståelig. Det bekymrer oss som er politikere også, sier han.

Det var Senterpartiet som ba om å få en gjennomgang av tematikken i kommunestyret, nettopp på grunn av alle spørsmålene innbyggerne sitter med, etter at det ble kjent at det var utglidninger som trenger akutte tiltak ved Skjenstad avfallsdeponi.

– Selv om dette er noe kommunen har jobbet med i lengre tid, ble det tilfeldigvis kjent i kjølvannet av raset på Gjerdrum. Det er naturlig at det skaper ekstra bekymring.

Selv føler han seg betrygget etter utredningen som også tok for seg utbyggingen av nye E6, byggingen av Vikhammer ungdomsskole og arbeidet på Moan i Hommelvik.

– Svarene fra rådmannen var tydelige. Det er gjort et grundig kartleggingsarbeid og dette tas på største alvor, forsikrer Sivertsen.

Haster

Det haster å sikre området på Skjenstad.

– Etter det jeg forstår er det viktig å få gjort dette mens det er tele i jorda. Derfor har jeg en forventning om at arbeidet går i gang ganske umiddelbart.

Sivertsen har inntrykk av at ting er nøye gjennomarbeidet i arbeidet med plansaker så langt.

– Men vi skal ikke se bort fra at det vil komme nye krav i plan og bygningsloven etter at man får undersøkt hva som er årsaken til raset Gjerdrum, mener han.

Når det gjelder Malvik vil det nesten være umulig å drive med byggeaktivitet uten å komme ut for at det er kvikkleire i grunnen. Dermed må poenget bli å gjøre utbyggingsarbeid og lignende så sikkert som mulig framover.

Hør intervjuet med Ketil Sivertsen i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE