Annonse
Nea Radio

Ber Europakommisjonen iverata Europas frivillige organisasjoner

Foto: Kevin White

Frivillighet Norge har sammen med 17 andre nasjonale plattformer i Europa nå bedt Europakommisjonen om å sikre frivillige organisasjoners sentrale rolle i håndteringen av og gjenoppbyggingen etter koronakrisen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Brevet ble sendt Europakommisjonens president Ursula Von Der Leyen, visepresident Věra Jourová og kommisjonær Didier Reynders 10. april på initiativ fra European Civic Forum. Særlig framheves frivillige organisasjoners evne til å støtte sårbare grupper og miljøer og representere folks behov overfor de ulike landenes myndigheter, skriver Frivillighet Norge i ei pressemelding.

Krisa gjør de sårbare enda mer sårbare, og behovet for innsats fra frivillige organisasjoner øker. Samtidig har mange av organisasjonene utfordringer med økonomi og anerkjennelse fra myndighetene. Derfor ber de nasjonale plattformene Europakommisjonen om å huske frivilligheten i hjelpearbeidet framover og foreslår tre konkrete tiltak:

- Å sikre at de frivillige organisasjonene drar nytte av nasjonale ordninger for næringslivet, særlig når det gjelder å holde på ansatte og lokaler.

- Å sikre at frivillige organisasjoner har tilgang til nasjonale myndigheter på alle nivå slik at deres advarsler, analyser og forslag blir inkludert i beslutningsprosesser både under og etter krisen.

- Å gjøre direkte grep parallellt med myndighetene i land hvor disse ikke har dialog med frivilligheten.

De nasjonale plattformene framhever også at koronakrisen har endret landenes fokus fra enkeltindividers til fellesskapets beste og understreker at de frivillige organisasjonene er erfarne partnere i dette arbeidet.

Annonse